Geri Dön

Maun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Maun Suresi okumanın yararları ve faziletleri ne?

Mekke döneminde inen Maun Suresi 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. Sûrede, biri Allah’ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir. Peki, Maun Suresi okumanın yararları ve faziletleri ne? Maun Suresi anlamı ne? Maun Suresi ne işe yarar? İşte detaylar…

Maun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Maun Suresi okumanın yararları ve faziletleri ne?

Maun kelimesi, hem zekat hem de yardım anlamına gelir. 7 ayetten oluşan Maun Suresi, Kuran'ı Kerim'deki en kısa surelerden biridir. Kuran'ı Kerimde 107. sırada yer alan Maun Suresinde, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde inanıyormuş gibi davranan münafıkların durumu ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

MAUN SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

1- Eraeyte IIezi Yukezzibu Bid-Dini

Dini inkar edeni gördün mü?

Maun Suresinin ilk ayetinde din kelimesi, hem İslam hem de ahiret anlamında kullanılmıştır. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de ahiret ve kıyamet yerine ''din günü'' ifadesine yer verilir. Allah'ı ve peygamberleri inkar edenler, ahiret gününü de yalanlar. Onlara göre ölümden sonra dirilmek diye bir şey yoktur. Bu nedenle hayatları boyunca sadece dünyevi isteklerini tatmin etmek için uğraşırlar. İslam literatüründe bu kişiler akl-ı maaş olarak nitelendirilir.

Maun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Maun Suresi okumanın yararları ve faziletleri ne

2- Fezalike Ilezi Yeduau-l Yetime

İşte O, yetimleri hor görür.

Kuran'ı Kerimde yetimlere, yolda kalmışlara ve yoksullara, her zaman, eldeki imkanlar dahilinde yardım edilmesi gerektiğini emredilir. Oysa kalplerinde Allah sevgisi ve korkusu olmayanlar, sadece maddi menfaatleri için yaşayanlar ve güce tapanlar, yetimleri hor görür ve onlara zulmederler.

Maun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Maun Suresi okumanın yararları ve faziletleri ne

3- Ve La Yehuddu Ala Taaamil Miskini

O, muhtaç durumdaki kişileri doyurmaya yanaşmaz.

Kuran'da en çok zikredile ibadetlerden biri zekattır. Zekat, malını, paranı ve imkanlarını gücün yettiğince, senden daha zor durumda olan kişilerle paylaşmak demektir. Ancak iman etmeyenler, her zaman kendilerini düşünür. Bu nedenle kafirler ve münafıklar, başkalarına yardım etmekten kaçınır.

4- Feveylun Lilmussaline

Böyle olup da namaz kılanların vay haline

Peygamberimizin yaşadığı dönemde de münafıklar, inanmadıkları halde Müslümanmış gibi yaparlar ve namaz kılardı. Maun Suresi, tüm Müslümanları münafıklara karşı uyarmakta ve onların kıldıkları namazların geçersiz olduğunu bildirmektedir.

5- Ellezine Hum An Salatihim Sahune

Onlar kıldıkları namazlardan ve okudukları dualardan tamamen habersizdirler.

İslam'da imanını ''dil ile ikrar'' etmek yetmez, kalple tasdik etmek de gerekir. Kalben inanmayanlar ise münafıklar gibi, ibadet etseler bile gafletten kurtulamazlar.

6- Ellezine Hum Yura'une

Onlar, sadece gösteriş yapıyorlar.

Münafıklar, başkalarına onlar gibi Müslüman olduklarını göstermek için namaz kılarlar. Bu maksatla kılınan namaz ise kulluk görevi değil gösterişten ibarettir. Namazı, birtakım çıkarlar için kullanmak ise en büyük günahlardan biridir. Bu nedenle, birçok İslam alimine ve müfessire göre münafıklar, mürtetler ile birlikte cehennemin en alt katına, Haviye'ye gireceklerdir.

7- Ve Yemneune'l Maune

Ve en ufak bir yardıma bile mani olmaya çalışıyorlar.

Münafıklar ve kafirler, kimseye yardım etmedikleri gibi, başkalarının da yardımlarına engel olmaya çalışırlar. Oysa Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde, ihtiyacımızdan fazlasını infak etmemiz, yoksula, yetime, yolda kalmışa yardım etmemiz emredilir. Dini yalanlar ise, sadece kendi menfaatlerini düşündükleri için, müşkül durumda olan kişilere yardım eli uzatmazlar.

MAUN SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

1- Maun Suresi, bize münafıkların durumunu hatırlattığı için kalbimizdeki imanı tazeler.

2- Ramazan ayı boyunca günde 100 kere Maun Suresi okumak, evin bereketini arttırır.

3- Sık sık Maun Suresi okuyan kişiler, maddi sıkıntılarından ve borçlarından kurtulur.

4- Maun Suresi, takva sahibi kulları nazardan ve kazalardan korur.