Gazete Vatan Logo

Kevser Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Kevser Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır. Sûrede Hz. Peygamber’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır. Peki, Kevser suresi anlamı ne? Kevser suresnini meali ne? Kevser Suresi okumanın fazileti ne? İşte Kevser Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Kevser Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Kevser Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kuran-ı Kerim’de 108. Sure olan Kevser Suresi, Peygamber efendimize ‘soyu kurudu’ diyen Müşriklere karşı indirilmiştir. Sure kısa süreler içerisinde zikredilir ve anlam olarak da oldukça açıktır.

KEVSER SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Kısa sureler içerisinde yer alan Kevser Suresinin okunuşu şu şekildedir:

1- ‘İnnee atayna kel kevser.’ (Kevser kelimesindeki s harfi peltektir.)

2- ‘Fe salli lirabbike ven har.”

3- ‘İnne şaanieke hüvel ebter.’

Kevser Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Kevser Suresi okumanın yararları ve faziletleri

KEVSER SURESİNİN ANLAMI:

1- Şüphesiz(muhakkak) biz sana(Muhammed’e) Kevser’i verdik.’

2- Şu halde (şu durumda) Rabbin için (Allah için) namazı eda et ve kurban kes.’

3- Senin düşmanın, aslen sonu (soyu) kesik (yani ebter) olandır.’ Kevser suresinin tefsiri şu şekildedir:

1- Kevser tek bir anlama gelmeyen bir kelime olarak kullanılmıştır. Kesret kelimesinin mübalağa sigasından olan Kevser kelimesi, sınırsız olan bolluk anlamında kullanılmaktadır. Ancak bu ayette sadece bu anlamda kullanılmamıştır. Bu anlamın yanı sıra hayır, nimet iyilik, gibi anlamlar da içermektedir.

Haberin Devamı

Müşrikler peygamberimizin mahvolduğunu düşünmüştü. Soyunun kesildiğini, bütün Arap yarım adasında tamamen dışlandığını ve öldükten sonra da isminin tamamen kaybolacağını zannediyorlardı. Bu sebeple onlar peygamberimiz aleyhisselam’a hakaretler ediyorlardı ve ona ‘soyu kesik’ diyorlardı. Rabbimiz ‘biz sana Kevser’i verdik’ diyerek bu ithamlara karşı cevap vermiştir.

Kevser Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Kevser Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Ahlaki üstünlük, bolluk, bereket ve zafer ihsan eden rabbimiz Rasulullah’a her türlü nimeti verdiğini bildirmektedir. Hala Rasulullah efendimiz en çok sevilen ve en çok tanınan insandır. Unutulacağını zanneden müşriklerin aksine dünyada en çok tanınan insanlardan biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Davası dünyanın her yerine ulaşmıştır.

2- İkinci ayette namaz kıl ve kurban kes bölümü kimi imama göre kurban bayramı namazını ve kurban kesme ibadetini işaret etmiştir. Ancak ayet Mekke’de inmiştir ve henüz Kurban Bayramı eda edilmemektedir. Buradaki kasıt ‘müşrikler putlarına ibadet ediyor ve onlar için kurban kesiyor. O halde sen de Allah’a ibadet et, namaz kıl ve sadece onun için kurban kes’ olarak yorumlanmıştır.

Haberin Devamı

Hz Hasan ve Hz. Hüseyin Peygamberimiz aleyhisselam’ın soyunu da devam ettirmiştir. Sonuç olarak peygamberimiz aleyhisselam büyük zaferleri görmüş ve müşriklerin düşündüğünün aksine büyük zaferlere şahitlik yapmıştır. Kevser havuzu ve Kevser nehri hadisleri de sahihtir ve ahirette peygamberimize verilecektir.

3-Son ayette geçen ‘şanieke’ bütün düşmanları kastetmektedir. Sadece Mekkeli müşrikleri kastetmiyor. Ebter kelimesi de ‘beter’ kelimesinden türemiştir ve diken anlamında kullanılır. Yalnız kalan, işi rast gitmeyen ve soyu kesikler için ebter sıfatı kullanılıyordu. Müşrikler bütün bu anlamları kastederek peygamberimiz aleyhisselam’ı itham ediyordu. Sonuç olarak kimin ebter olduğu görüldü. Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam ve ashabının soyu hala devam ederken, onu aşağılayan müşrikler tarih sayfalarında kaldı.

KEVSER SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyuruyor: ‘Bu (kevser), bana Allah’tan cennette verilen bir nehirdir.(O nehrin) toprağı misktendir, suyu sütten daha beyazdır. Baldan da daha tatlıdır’ (Enes (ra) rivayet etmiştir).

Haberin Devamı

Kevser suresi 'Müslümanlara aynı ithamda bulunan herkese cevap niteliğinde bir suredir. Anlamını iyi anlamak ve hayata geçirmek her Müslümanın vazifesidir. Alay ve ithamlara aldırış etmeden Müslüman dinini yaşamaya devam etmelidir.