Gazete Vatan Logo

Fatiha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Fatiha Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kuran'ı Kerim'deki ilk sure Fatiha Suresi’dir. Fatiha Suresi 7 ayetten oluşur. Fatiha kelimesi, açmak, genişletmek, sıkıntı ve darlıktan sonra felaha ermek anlamına geliyor. İşte Fatiha Suresi okumanın yararları ve faziletleri neler? Fatiha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri…

Fatiha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Fatiha Suresi okumanın yararları ve faziletleri

İniş sırasına göre 5. sure olan Fatiha Suresi, toplam 7 ayetten oluşur. Besmele ile başlayan Fatiha Suresi, Kuran'ı Kerim'deki ilk suredir. Fetih ile aynı kökten gelen Fatiha kelimesi, açmak, genişletmek, sıkıntı ve darlıktan sonra refaha ermek anlamına gelir.

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

1- Ayet

 Bismillahirrahmanirrahim

 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 Rahman ve Rahim isimleri, Esma-i Hüsna'da yer alır. Rahim, kullarına karşı merhameti sonsuz olan demektir. Allah, içten bir şekilde tövbe eden ve kendisinden mağfiret dileyen kullarının tüm günahlarını affeder. Onun sevgisi ve şefkati, lütfu ve ihsanı gibi sınırsızdır.

 Rahman ise, kendisine şirk koşanlar hariç tüm kullarını affeden ve onlara karşılıksız bir şekilde nimet veren anlamına gelir. Allahu Teala, hem bu dünyada hem de ahirette, kendisine iman eden kullarını nimetleriyle mükafatlandıracaktır.

  Fatiha Suresinin, namazda okunan diğer surelerden farkı, Besmele ile başlamasıdır.

2- Ayet

  "Vel hamdü lillahi rabbil alemin"

 Hamt (övgü) yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

  Allah, bir şeyin olmasını istediğinde ''ol'' demesi yeterlidir. O insanları, kainatı ve görülen, görülmeyen tüm alemleri, örneksiz ve benzersiz bir şekilde yarattı. Allah'ın Bedi ismi, hiçbir örnek olmadan yaratan demektir. O Sani'dir. Her şeyi en güzel şekliyle yaratandır. Ona şükreden kulları ise Kuran'ı Kerim'de de yazıldığı üzere ahsen-i takvimdir. Ahsen-i takvim, yaratılanların en güzeli anlamına gelir.

  Allah, Fatır'dır. Her şeyi yoktan var edendir. Her an yaratan anlamına gelen Hallak da Allah'ın isimlerinden biridir. Bu nedenle tüm övgüler Ona'dır.

Fatiha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Fatiha Suresi okumanın yararları ve faziletleri

  3- Erhamerrahim

  O kullarına hem dünyada hem de ahirette merhamet edendir.

  Kuran'ı Kerim'de, Allah'ın dilediği takdirde, kendisine ortak koşan kulları dışında, herkesin günahını affedebileceği yazar. Ahiret gününde de onun rahmeti, gazabını aşacaktır.

4 - Maliki yevmid-din

  O din gününün sahibidir.

  Kuran'ı Kerim'de kıyamet kelimesi yerine din günü geçer. Allah, hem zamandan münezzehtir hem de tüm zamanların sahibidir. Bir ceza ve ödül günü olan kıyamet gününde herkes mahşer yerinde toplanacak ve Allah'ın huzurunda iyi ve kötü amellerinin hesabını verecektir.

  5- İyyake Na'budu ve iyyake nesteiynu

  Bizim kulluk ettiğimiz yalnızca sensin. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

  İslam'da en büyük günahlardan biri başka ilahlar edinmek ve onlardan yardım ummaktır. Oysa, her şeyi yoktan var eden Allah, bir ve tektir. Bu nedenle Allah'a, peygamberlere ve ahiret gününe iman edenler, yalnızca Allah'a secde ederler.

Fatiha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Fatiha Suresi okumanın yararları ve faziletleri

  6- İhdinas Siratel Müstakim

  Bizi doğru yola ilet, bizi saptırma.

  Doğru yol, İslam'ın yoludur. Doğru yoldan sapmamak için Allah'ın emir ve yasaklarına uymalı, peygamber efendimizin gittiği yoldan ilerlemeliyiz.

  7- Sirata ellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve la dalline

  Sen bizi nimet verdiklerinin yolundan saptırma.

  FATİHA SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

  1- Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını hatırlamamızı ve onun merhametine sığınmamızı ister.

  2- Fatiha Suresini namazlarda ve diğer ibadetlerde okumak, hastalıklardan ve felaketlerden korur.

  3- Diğer adı Elham olan Fatiha Suresi, mümin kulları hem aç gözlülükten hem de miskinlikten korur.

  4- Günde 99 kere Fatiha Suresi okumak, manevi sıkıntıları giderir.