Gazete Vatan Logo

Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken adet olunca ne yapılır?

Adet dönemi pek çok kadın için oldukça zorulu bir süreçtir. Adet döneminde kadınların pek çoğu ağrı ve kramplarla mücadele etmek zorunda kalır. Bu dönemde kadınların pek çoğu ilişki ve dini görevler gibi pek çok durumdan uzak durur. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte adet dönemi ile ilgili sorular pek çok kişinin merak ettiği soruların başında geliyor. Özellikle oruçluyken adet olma durumu, orucun bozulup bozulmayacağına ilişkin sorular için sıklıkla dini kaynaklara başvuruluyor. Sıklıkla 'Oruçluyken adet olursan oruç bozulur mu? Oruçluyken adet olursak ne yapmalıyız?' soruları araştırılıyor. İslam'da adet döneminin bir kadını, Ramazan ayında olsun ya da olmasın dini görevlerden geçici olarak serbest bıraktığı biliniyor. Peki, Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? Adet olunca oruç tutulur mu, tutmaya devam edilir mi? Adet sonrası kahverengi akıntı orucu bozar mı? Oruçluyken adet olunca ne yapılır? Oruçluyken adet olursa ne yapılmalı? İşte adet dönemi ve oruç ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği cevaplar...

Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken adet olunca ne yapılır?

Ramazan, dünya çapında Müslümanların geleneksel olarak gün doğumu ve gün batımı arasında oruç tuttuğu İslami takvimin dokuzuncu ayıdır. Oruç, gündüz yemek yememeği kapsayan, öz disiplini öğrenmenin, ruhu temizlemenin ve Allah'a şükretmenin bir yolu olarak görülüyor. Bu dönemde özellikle orucu bozan durumlar sıklıkla araştırılıyor. Adet dönemi ve regl de bunlardan biri. Peki, Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? Adet olunca oruç tutulur mu, tutmaya devam edilir mi? Adet sonrası kahverengi akıntı orucu bozar mı? Oruçluyken adet olunca ne yapılır? İşte adet dönemi ve oruç ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği cevaplar...

Ramazan ayında adet gören kadınların oruç tutmalarına izin verilmez. Kaçırılan oruç günlerini telafi etmeleri gerekir, ancak kaçırılan namazları da telafi etmeleri gerekir. İslam'da adet gören kadınlar, kanamaları süresince geçici olarak dini görevlerinden muaftırlar. Adet dönemi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Haberin Devamı

ORUÇLUYKEN ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU? KADINLAR ADETLİYKEN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

Haberin Devamı

ORUCA NİYETLENEN BİR KADIN GÜN İÇİNDE ÂDET GÖRMEYE BAŞLARSA NE YAPMALIDIR?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

DÜZENSİZ ÂDET KANAMASI OLAN BİR KADIN ORUÇLARINI NASIL TUTMALIDIR?

Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 106; Tirmizî, Tahâret, 97).

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Haberin Devamı

ORUÇ KEFFÂRETİ TUTAN BİR KADIN ÂDET DÖNEMİ ESNASINDA TUTAMADIĞI GÜNLER İÇİN NE YAPMALIDIR?

Keffâret orucu ara vermeden tutulmalıdır. Ancak kadınların keffâret orucu tutarken araya giren âdet günleri bunun dışındadır. Çünkü onlar bu günlerinde oruç tutamazlar, âdet hâlleri bitince ara vermeden, keffârete kaldıkları yerden devam ederler. İki ayı tamamlarlar. Şayet âdetin dışındaki bir sebeple ara verirlerse, keffâret orucuna baştan başlamaları gerekir (İbn Nüceym, el-Bahr, IV, 115).

RAMAZAN AYLARINDA BİRDEN FAZLA ORUÇ BOZULMASI DURUMUNDA BU ORUÇLARIN HER BİRİ İÇİN AYRI AYRI KEFFÂRET GEREKİR Mİ?

Haberin Devamı

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kameri ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, II, 261).