Gazete Vatan Logo

Türk Mitolojisi, Mitler ve İmgeler Sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman’ın yürüttüğü sanat projesi kapsamında düzenlenen “Türk Mitolojisi, Mitler ve İmgeler” Sergisi Küratör İrem Yücel önderliğinde 9 Eylül’de İKÜ Sanat Galerisi’nde açılıyor.

Türk Mitolojisi, Mitler ve İmgeler Sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Türk Mitolojisi, Mitler ve İmgeler Sergisi 9 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman’ın yürüttüğü “Sanat ve Kültür Yönetimi Eğitimi ile Bilinçli Yönetici Yetiştirme Programı” projesi kapsamında düzenlenen “Türk Mitolojisi, Mitler ve İmgeler” Sergisi Küratör İrem Yücel önderliğinde 9-30 Eylül 2022 arasında İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşacak.

GENÇ SANATÇILARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Türk Mitolojisi, Mitler ve İmgeler teması etrafında konumlanan sergi, sanatsal üretiminde bu kavramlardan ilham alan genç sanatçıları bir araya getiriyor. Türkiye’nin dört bir yanından genç sanatçıların başvurularından jüri değerlendirmesiyle seçilen özgün eserler küratörlük eğitimini tamamlamış genç küratörlerin tasarımıyla izleyiciye sunuluyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE ÜRETİLEN ESERLER DE SERGİDE YER ALIYOR

Ortak bilinçaltı ve kültürün bir parçası olan mitlerin bir başlangıç noktası olarak kabul edildiği sergi, hikâye anlatımı yoluyla günümüze ulaşmış mitler ve imgeler gibi kolektif bilinçdışı ürünlerin sanatçıların yapıtlarında yer alma biçimlerini inceliyor. Türk Mitolojisi, Mitler ve İmgeler sergisi, resim, fotoğraf, tasarım gibi çeşitli disiplinlerde ve artırılmış gerçeklik gibi güncel teknolojik tekniklerde eserler üreten genç sanatçıların 35 eserine yer veriyor. Sergi, izleyicilere kültürün bir parçası olan bu kavramların sanatçıların eserlerine yansımasını ve güncel sanatın kavramsal yaklaşımlarını bir arada görme imkânı sunuyor.