Gazete Vatan Logo

Ücretli öğretmen başvuruları başladı mı? MEB ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Ücretli öğretmenlik başvuru takvimine yönelik araştırmalar devam ediyor. 2024-2025 yılı ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvuruları her il ve ilçede değişiklik gösteriyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Ücretli öğretmen başvuruları başladı mı? MEB ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Ücretli öğretmenlik süreci sorgulanıyor. İl ve ilçe bazında değişiklik gösteren ders ücreti karşılığı öğretmenlik için başvurular, form doldurularak yapılıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Ücretli öğretmenlik için başvurular ilçelere göre farklılık gösteriyor. Kimi ilçelerde ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başladı.

Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sayfasında yer alan ön başvuru formu doldurularak yapılıyor.

Genel olarak aranan şartlar şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
6. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.

Haberin Devamı