Gazete Vatan Logo

Sözcük Türleri Nelerdir? Sözcükler Türlerine Göre Kaça Ayrılır, Örnekleri Nelerdir?

Kullanım amacına bağlı olarak sözcük türleri Türkçede birçok farklı seçenek üzerinden ele alınır. Genel olarak ise üç ana gruba ayrılmak suretiyle amaca uygun şekilde kullanılır. Aynı zamanda kelime türü ile birlikte sözcük türü olarak ifade edilebilir. Bunlar içerisinde genel olarak isimler, fiiller ve edatlar yer alır. Aynı zamanda başlıca ele alınan bu gruplar kendi içerisinde detaylı şekilde ayrılır.

Sözcük Türleri Nelerdir? Sözcükler Türlerine Göre Kaça Ayrılır, Örnekleri Nelerdir?

Bunlar dilimizde anlamlarını ve görevleri ile yapılarına bağlı olarak ayrılmaktadır. Böylece tek başına veya cümle içerisinde kelime türleri anlamları eşliğinde değerlendirilir. Hem günlük yaşam için hem de öğrenciler adına eğitim konusunda önemli dilbilgisi kuralları arasında gelir.

Sözcük Türleri Nelerdir?

Ana hatları ile ele alındığı zaman sözcük türleri isimler, fiiller ile birlikte edatlar şeklinde ifade edilir. Ancak bununla beraber kendi içerisinde ayrıldığı vakit toplamda 8 ayrı tür olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda anlamları ve görevlerine bağlı olarak sözcük türleri birbirinden ayrılır. Özellikle cümle içerisinde farklı yerlerde bulunarak görevlerini yerine getirirler.

Bununla beraber sözcük türleri kendi anlamları ve görevler eşliğinde yine tek başına kullanım olanağı vermektedir. Böylece kelimeler akla gelebilecek olan bütün farklı varlıkları nitelemek sureti ile görevine uygun olarak cümleleri anlamlı hale getirir.

Sözcükler Türlerine Göre Kaça Ayrılır?

Sözcük türleri üç ana grupta toplamak suretiyle daha sonra 8 tür üzerinden ele alınır. Bu bağlamda Öncelikle isim ve fiil ile edat olarak ön plana çıkar. Daha sonra bu üç ana grup kendi içerisinde farklı biçimlerde ayrılarak 8 tür eşliğinde değerlendirilir.

Haberin Devamı

- Adlar (İsimler)

- Sıfatlar (Önad)

- Zamirler (Adıl)

- Zarflar (Belirteç)

- Edatlar (İlgeç)

- Ünlemler

- Bağlaçlar

- Fiiller

Bu şekilde yukarıda öne çıkan farklı türleri ile beraber sözcükler ele alınır. Her biri kendi içerisinde değişik anlamlar ve görevler üstlenirler. Böylece üstlenmiş oldukları görevler doğrultusunda tek başına veya cümle içerisinde amaca göre kullanılırlar. Farkında olarak ya da olmadan tüm sözcük türleri günlük yaşamda kullanılır.

Sözcük Türleri Örnekleri Nelerdir?

Taşımış olduğu anlamları ve görevleri kapsamında sözcük türleri ile birlikte birçok farklı örnek ele alınabilir.

- Arkadaşım Ali yarın bize gelecek. (Ali burada isim olarak kullanılmaktadır.)

- Siyah çanta sokakta Öylece duruyordu. (Siyah burada sıfat olarak kullanılmaktadır.)

Haberin Devamı

- Onun çantası buradaydı. (Onun kelimesi zamir olarak ifade edilir.)

- Bugün okulda çok koştum. (Çok kelimesi burada zarf olarak kullanılmaktadır.)

- Yanıma gelmek üzere harekete geçti. (Üzere kelimesi burada edat görevinde kullanılmıştır.)

- Arkadaşım ve ben bugün sinemaya gideceğiz. (Ve kelimesi burada bağlaç olarak kullanılmıştır.)

- Bugün pazara gittim. (Gittim kelimesi gitmek üzerinden fiil olarak değerlendirilmiştir.)

Bu şekilde görüldüğü gibi birçok farklı sözcük türü kendi özellikleri doğrultusunda anlamı ile birlikte değerlendirilir.