Gazete Vatan Logo

Scr Nedir, Ne İşe Yarar? Scr Sistemi Nasıl Çalışır?

Dünya standartlarına uymak için motor üreticileri, yalnızca partikül madde (PM) emisyonlarını değil, aynı zamanda nitrojen oksit emisyonlarını da önemli ölçüde azaltmak zorunda kalıyor. Bir SCR katalitik konvertörü ile egzoz gazı son işlemini kullanmaktır.

Scr Nedir, Ne İşe Yarar? Scr Sistemi Nasıl Çalışır?

Nitrojen oksit için çok düşük limitler, yanma işlemi sırasında üretilen nitrojen oksidin neredeyse yüzde 90'ını egzoz gazından çıkardığı için böyle bir SCR sisteminin kullanımını gerekli kılabilir. Uygulamaya bağlı olarak daha da yüksek azaltma oranları mümkündür. SCR sisteminin ek bir faydası, partikül emisyonlarında yüzde 60'a varan bir azalmadır.

SCR Nedir?

Seçici Katalitik İndirgeme (veya SCR) terimi, egzoz gazındaki zararlı nitrojen oksitlerin (NOX) suya (H2O) ve nitrojene (N2) dönüştürüldüğü bir kimyasal reaksiyonu tanımlamak için kullanılır. Egzoz gazı devridaimi (EGR) gibi dahili motor teknolojileri ile birlikte, düşük yakıt tüketimi ile son derece düşük nitrojen oksit emisyonları elde edilebilir.

SCR Ne İşe Yarar?

Seçici katalitik indirgeme, egzoz gazlarında bulunan nitrojen oksit miktarını en aza indirmenin bir yolunu tanımlar. SCR katalitik konvertörünün egzoz gazı akışına bir üre-su çözeltisi enjekte edilir, böylece seçici katalitik indirgeme işlemi sırasında nitrojen ve su üretilir. Toksik olmayan ve kokusuz indirgeyici ajan, ticari araç uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Scr Nedir, Ne İşe Yarar Scr Sistemi Nasıl Çalışır

SCR Sistemi Nasıl Çalışır?

Seçici katalitik indirgeme durumunda, bir katalitik konvertör egzoz gazında bulunan nitrojen oksitleri su buharı ve nitrojene dönüştürür. Bu amaçla, bir dozlama modülü kullanılarak egzoz gazı akışına sürekli olarak bir indirgeyici madde enjekte edilir. Egzoz gazı akışında, sıvı, amonyak (NH3) üretmek için saniyenin kesri içinde reaksiyona girer. Bu kimyasal bileşik daha sonra nitrojen oksitleri SCR katalitik konvertöründe dönüştürür.

Deiyonize suda yüzde 32,5 oranında ekstra saf üre çözeltisinden oluşur. Eklenen indirgeyici madde miktarı, yakıt tüketiminin yaklaşık yüzde beşi ila yedisi kadardır. Ayrı bir tankta ikinci bir tüketilebilir sıvı olarak depolanır ve boru hatları aracılığıyla ölçüm cihazına beslenir.

Elektronik kontrol sistemi, tahrik sisteminin her çalışma durumunda bazı durumlarda yüzde 90'ın üzerinde yüksek nitrojen oksit dönüşüm oranlarını sağlamak için, çalışma sıcaklığı ve motor devri gibi temel motor parametrelerine dayalı olarak gereken indirgeyici maddenin kesin miktarını hesaplar.

SCR'nin Yakıt Tüketim Potansiyeli

Silindir içindeki yanma sürecinde, nitrojen oksit üretimi ile partiküller arasındaki ilişkinin yanı sıra, yakıt tüketimi ile nitrojen oksitler arasında da bir ilişki vardır. Genel olarak konuşursak, yüksek yanma sıcaklıkları daha fazla nitrojen oksit üretimine rağmen ekonomik yakıt tüketimine ve düşük partikül seviyelerine yol açar.

SCR katalitik konvertörü daha sonra nitrojen oksidi egzoz gazından ayırdığından, geliştirme mühendisleri bunu, yasal emisyon limitleri içinde kalırken son derece düşük yakıt tüketimi için yanma sürecini yapılandırmak için kullanırlar.