Geri Dön

Güneş tutulması duası! Güneş tutulması sırasında hangi dualar okunur, Güneş tutulduğunda nasıl dua edilir?

Güneş tutulması duaları hakkında yapılan aramalar arttı. Resûlllah Güneş tutulmasında Küsûf namazı kıldırmış, Güneş açıldıktan sonra da ashabına şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz güneş ve ay Allahu Teala'nın ayetlerinden iki ayettir. Bir kimsenin ölümü veya doğması yüzünden tutulmazlar. Bunu görünce Allah'a dua edin, Namaz kılın ve Sadaka verin!”  Peki, Güneş tutulması sırasında hangi dualar okunur, Güneş tutulduğunda nasıl dua edilir?

Güneş tutulması duası! Güneş tutulması sırasında hangi dualar okunur, Güneş tutulduğunda nasıl dua edilir?

Türkiye Diyanet Vakfı, küsüf olarak da bilinen bu olaya dair hadisler de var. Hadis kaynaklarında, aralarında bazı rivayet farklılıkları bulunmakla birlikte güneş tutulduğu zaman Hz. Peygamber’in küsûf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis mevcuttur. Bu hadislerde Resûl-i Ekrem’in bu namaz sırasında kıraati uzun tuttuğu, namazı tamamlayınca güneş ışığının tekrar ortaya çıkmasından sonra cemaate hitap ederek, “Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmaz. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin” dediği, bazı rivayetlerde ise Allah resulünün bu iki hadiseye şahit olunduğunda tekbir getirilmesi, sadaka verilmesi ve köle âzat edilmesini istediği ifade edilir.

Güneş tutulması duası nasıl edilir, Güneş tutulmasında hangi dualar okunur?

Güneş tutulacağı gün Bakara ve Kehf surelerinin okunması tavsiye ediliyor.

Ayrıca 100 defa “YA DAFIAL BELAYA iDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHIMIN INNEKE ALA KULLI SEY'IN KADIR”

"Ey belaları def eden Allah’ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter” okunması önerilir.

312 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

Güneş tutulurken, din büyükleri Küsuf namazı kılınmasını tavsiye ediyor. Diyanet Haber'de yer alan habere göre, Allah Resûlü küsûf namazını kıldırırken kıyam, rükû ve secdelerde o kadar uzun kaldı ki, namaz bittiğinde güneş tutulması da sona ermişti.

Allah Resûlü güneş tutulması esnasında kıraatleri açıktan ve uzunca okuyarak iki rekât namaz kıldırmıştı. Namaz, güneş tutulması süresince sürmüştü. Allah Resûlü"nün, “Güneş tutulması sona erinceye kadar namaz kılın.” buyurduğu da nakledilmiştir.

Peygamber Efendimizin (sas) güneş tutulduğu zaman kıldığı namaza küsûf namazı denilmiştir.

Hz. Âişe anlatıyor: Resûlullah (sas) zamanında güneş tutuldu. (Bunun üzerine) Resûlullah (sas) insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş (eski hâline dönüp) açılmışken namazdan ayrıldı.

İnsanlara bir hutbe verdi. Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu:

Güneş ve ay, Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları (güneş veya ayın tutulduğunu) gördüğünüz zaman Allah’ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin (B1044 Buhârî, Küsûf, 2; M2089 Müslim, Küsûf, 1)

Allah Resûlü (sas) bu olaya şahit olunduğunda tekbir getirilmesi, sadaka verilmesi ve köle âzat edilmesini tavsiye etmiştir. (“Küsûf”, 10)

Bunun yanı sıra Allah’ı bolca zikretmek, günahların bağışlanmasını dilemek, tekbir getirmek ve sadaka vermek Hz. Peygamber’in tavsiyeleri arasında yer alır.