Gazete Vatan Logo
Gündem Ankara'da okullar tatil mi son dakika 22 Mart 2024? Ankara’da kar tatili olacak mı, 22 Mart Ankara'da okullar tatil edildi mi?