Gazete Vatan Logo

Heterodoks ekonomi nedir, heterodoks ekonomi politikası uygulamaları nasıldır? Davranışsal, neo klasik ve nöro ekonomi kavramlarının anlamı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde Nureddin Nebati açılış konuşmasında “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika İngiltere İtalya ve Almanya başta olmak üzere heteredoks literatürü olduğunu biliyoruz. Kitaplar yazılıyor” ifadelerinin ardından “Heterodoks ekonomi nedir, heterodoks ekonomi politikası uygulamaları nasıldır?” sorularına yanıt aranmaya başlanırken davranışsal, neo klasik ve nöro ekonomi kavramlarının anlamı da sorgulamaya başladı.

Heterodoks ekonomi nedir, heterodoks ekonomi politikası uygulamaları nasıldır? Davranışsal, neo klasik ve nöro ekonomi kavramlarının anlamı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni modeli devreye almasaydık enflasyonla birlikte ekonomide durgunluk sorunu da yaşayacaktık" diye konuşurken Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David B. Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan A. Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyenin de katıldığı zirvede ‘Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar” sözlerinden sonra Heterodoks ekonomi nedir, heterodoks ekonomi politikası uygulamaları nasıldır? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan Bakan’ın kullandığı Davranışsal, neo klasik ve nöro ekonomi kavramları da sorgulanıyor.

Heterodoks ekonomi nedir, heterodoks ekonomi politikası uygulamaları nasıldır?

Ekonomi alanında geleneklere, genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara Ortodoks ekonomi politikası adı verilirken, geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamalara ise Heterodoks ekonomi denir.

Ortodoksi, bireysel gereksinimlerin kaynakların azlığına oranlanmasıyla ortaya çıkan problemlerin araştırılması için kendi sistemini kurmayı amaçlayan ve belli başı büyüme, üretim, tüketim, paylaşım gibi konularla kendini sınırlayan bir iktisadi anlayıştır. 

Haberin Devamı

Heterodoks plan ve politikalar enflasyonun düşmesi hususunda daha elverişlidir. Enflasyon Ortodoks politika uygulandığında yavaş bir düşüş seyrederken heterodoks politika daha hızlı bir düşüş sergiler.

Davranışsal ekonomi nedir?

Davranışsal iktisat, zihindeki ekonomik karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. 

Neoklasik iktisat nedir?

Neoklasik iktisat, mal ve hizmetlerin üretim, tüketim ve değerlemesinin arz ve talep modeli tarafından yönlendirildiği şekilde gözlemlendiği bir iktisat yaklaşımıdır.

Nöroekonomi nedir?

Nöroekonomi, insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğini ve ekonomik kararlar aldığını inceleyen bir disiplindir.

Nöroekonomi, ekonomi, psikoloji, sinirbilim ve davranışsal ekonomi gibi çeşitli çalışma alanlarından unsurlar alan yeni bir disiplindir. Temel amacı, insanların ekonomi ile ilgili kararları nasıl aldıklarını incelemektir. Bunu yaparken ajanların rasyonel olduğu ve mevcut bilgileri dikkate alarak optimal kararlar alarak klasik ekonomi varsayımından uzaklaşır.

Haberin Devamı