Geri Dön

1.000 TL enerji desteği! Çalışanlar alacak, 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli

Çalışanlara enerji desteği sağlanacak. 1.000 TL'ye kadar yapılacak ödemeler 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Yardım nakit ya da karta yükleme şeklinde olabiliyor. Peki enerji desteğinden kimler yararlanacak, tüm çalışanları kapsıyor mu? İşte merak edilen detaylar...

1.000 TL enerji desteği! Çalışanlar alacak, 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli

Çalışanlara enerji yardımında detaylar belli oldu. Buna göre, doğal gaz ve elektrikte enerji yardımı, nakden verilebileceği gibi elektrik, gaz şirketine doğrudan ödenebilecek, kartlı sistemlerde çalışanının kartına yüklenebilecek. İşçinin su faturasının işveren tarafından ödenmesi halinde vergi ve primden istisna sağlanmayacak. İşverenlerin kömür, odun gibi ayni yardımları bu düzenlemeye girmeyecek ancak başka bir madde uyarınca prime esas kazançtan muaf tutulacak.

9 Kasım 2022’den itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemelerden prim alınmayacak, gelir vergisi kesilmeyecek. İlave ödemelerin 1000 TL’yi aşması halinde ise bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacak.

 

KARTA YÜKLENEBİLİR

Enerji yardımının sigortalıya nakden ödenmesi veya doğrudan elektrik, gaz şirketine ödenmesi arasında fark olmayacak. Her iki durumda da enerji yardımı istisna kapsamında kabul edilecek. Belli bir miktarı işçisinin doğal gaz kartına yükleyen, belli bir bölümü de elektrik harcamaları için elden veren işveren, her ikisini de vergiden düşebilecek. Isınma desteği de yemek desteği gibi aylıktan ayrı olarak verilmek zorunda olacak.

SU KAPSAMDA DEĞİL

İşveren tarafından ısınma harici giderler için, örneğin su faturası için ödeme yapılması halinde, bu ödeme enerji yardımı kapsamında değerlendirilemeyecek ve istisna tutulmayacak.

GERİYE DÖNÜK ÖDENEMEYECEK

Geriye yönelik ödemeler istisnadan yararlanamayacak. Örneğin, 2022 Aralık ayı ile 2023 Ocak ayı için elektrik ve doğal gaz yardımı ödemeye karar veren bir işveren, bu ödemeleri 2023 Ağustos ayında çalışanına yansıtması halinde hükümden yararlanamayacak. İşçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacak. Toplu sözleşmesi veya iş akdi gereğince elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ödeme yapılması ve bu ödemenin bordroda ısınma yardımı şeklinde gösterilmesi durumunda da 1000 liralık sınıra kadar istisnadan yararlanılabilecek. Sigortalının aynı ya da farklı işverene ait birden fazla işyerinde çalışması halinde, her bir işyeri için ayrı hesaplama yapılacak.