Geri Dön
EğitimAUZEF final sınav sonuçları açıklandı! | AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı!

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı! | AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı!

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020 final sınav sonuçları gece yarısı açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF giriş sayfasını araştırmaya başladı. İşte, AUZEF final (bitirme) sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı! | AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı sonuçları açıklandı. Gece yarısı yapılan açıklamadan sonra, öğrenciler AUZEF final sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı.

İşte, AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

AUZEF FİNAL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF DERS GEÇME NOTLARI NASIL HESAPLANIR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kâğıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yılsonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır. Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60 Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60. Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

AUZEF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.