Geri Dön
EğitimAUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme! AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır? DD, DC geçer mi?

AUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme! AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır? DD, DC geçer mi?

AUZEF harf notları, AGNO ortalamaları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. AUZEF sınav sonuçları 16 Ocak 2021 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından AUZEF harf notu, geçme notu ve AGNO ortalamaları merak ediliyordu. Peki, AUZEF AGNO kaç olmalı, DD ve DC geçer mi? AUZEF AGNO’ya nereden bakılır?

AUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme! AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır? DD, DC geçer mi?

AUZEF harf notları, AGNO öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte gözler harf notlarına çevrildi. AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021, sorusuna yanıt aranıyordu. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı / AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, konu ile ilgili açıklama yaptı ve "Harf notları, bir aksilik çıkmaz ise salı günü arkadaşlar. Harf notlarının açıklanabilmesi için sınav sonucu itiraz sürecinin resmi olarak tamamlanması gerekiyor." İfadelerini kullandı.

AUZEF AGNO kaç olmalı?

Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar (harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur (Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz.

Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

Kredi harf notu

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;

B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.

AUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır DD, DC geçer mi

Bağıl not

Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının, ağırlık katsayı değerleri(yani 4 üzerinden karşılıkları) aşağıdaki tabloda verilmektedir:

AUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır DD, DC geçer mi

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesaplama

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO’nun, yarıyılların ANO’larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO’larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.

DD, DC geçer mi?

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.

Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur:

i) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise:

* Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.

* Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.

* Eğer FF olan dersi varsa, öğrenci öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.

* Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilir.

* DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

ii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının biri 1.80’in üzerinde, diğeri altında ise, bu tip öğrencilere “Sınamalı Öğrenci” adı verilir.

* Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır, ancak öğrenci -eğer varsa- öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.

* Öğrenci, -eğer isterse- DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu gibi dersleri tekrar alabilir.

* Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin söz konusu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

iii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in altında ise, bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir.

* Başarısız öğrenciler, kesinlikle üst yarıyıldan ders alamazlar.

* Başarısız öğrenciler, sadece iki yarıyıl önce FF, DC ve DD aldıkları dersleri almak zorundadırlar. CC ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamazlar; aldıkları notlar geçerli kalır.

* Başarısız öğrenciler, tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başarırlarsa; bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir, o yarıyılın derslerinden alabilirler.

* AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC aldıkları derslerdeki(eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.

* ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Bu bilgiler ışığında, Tablo 1’de örneklenen öğrencinin durumu incelendiğinde:

* 3. yarıyıla geldiğinde bu yarıyıldaki dersleri alabilir; çünkü 1. yarıyılda elde ettiği AGNO değeri 1.80’in altında olmasına karşın, 2. yarıyılda AGNO notunu 1.80’in üstüne taşıyabilmiştir.

* İlk yarıyıldaki (güz yarıyılı) AGNO’su 1.80’in altında kaldığı için bu öğrenci sınamalı öğrenci konumundadır.

* Öğrenci, eğer 1. ve 2. yarıyıllarda FF almış olsaydı; bu dersleri mutlaka tekrar almak durumunda kalacaktı. Öğrencinin ilk iki yarıyılda F notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders alması gerekmemektedir.

* Öğrenci, AGNO’sunu yükseltmek isterse; kendi isteğiyle 1. ve 2. yarıyıllarda öncelikle DD ve DC aldığı derslerini (örnekte A, B ve D dersleri) tekrar alabilecektir. Öğrencinin AGNO hesaplamasında tekrarladığı bir dersten aldığı en son not kullanılacaktır.

* Eğer öğrenci, 1. ve 2. yarı yılların her ikisinde de AGNO notunu 1.80’in altında tutsaydı başarısız öğrenci konumuna düşecek ve 3. yarıyıldan ders alamayacaktı. Sadece 1. ve 2. yarıyıllarda F, DD ve DC (örn. A, B ve D dersleri) aldığı derslerine kayıt yaptırıp öncelikle onları kurtarması için yönlendirilecekti.

* Öğrenci, 4. yarıyıla geldiğinde ise son iki (yani 2. ve 3.) yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in üzerinde olduğu için 4. yarıyıldaki bütün dersleri alabilecektir. Öğrencinin 2. ve 3. yarıyıllarda FF notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders tekrarlaması gerekmemektedir. Ancak öğrencimiz AGNO’sunu yükseltmek isterse, kendi isteğiyle önceki yarıyıllarda aldığı dersleri 4. dönem dersleri ile çakışmamak kaydıyla tekrar alabilecektir (Tablo 1, Şekil 1). Öğrencinin tekrarladığı bu derslerden aldığı en yüksek not AGNO hesaplamasında kullanılacaktır.

AUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır DD, DC geçer mi
AUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır DD, DC geçer mi
AUZEF AGNO hesaplama ve öğrenme AUZEF AGNO kaç olmalı, nereden bakılır DD, DC geçer mi

AKTS Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa kredi transfer sistemini ifade eder.

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.