Geri Dön

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır, 2021 şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi istihdam edecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır, 2021 şartları nelerdir?

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 20-24 Eylül tarihlerinde alınacak. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan Bakanlıkça doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Noter kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da, Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır?

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman?

Kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak.

Noter kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da, Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kadrosu

Ağır Vasıta 1 kişi

Aşçı 4 kişi

Elektrikçi 1 kişi

Gemi Adamı 1 kişi

Genel Temizlik Görevlisi 27 kişi

İnşaat işçisi 4 kişi

Kaloriferci 4 kişi

Kaynakçı 1 kişi

Marangoz 2 kişi

Oto Boyacısı 1 kişi

Sıhhi Tesisatçı 3 kişi

Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 1 kişi

Tarım Hizmetleri İşçisi 68 kişi.

Başvuru şartları nelerdir?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
İlan tarihi itibariyle 18-40 yaş arası olmak
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Başvurular, 20-24 Eylül tarihleri arasında direkt olarak İŞKUR sitesinden online olarak yapılacak.

Her bir aday yalnızca tek bir kadro için başvuruda bulunabilecek.

Diğer detayları aşağıdaki başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz.