Geri Dön
Personel AlımıJandarma bekçi alımı 2022! Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! 2 bin 500 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

Jandarma bekçi alımı 2022! Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! 2 bin 500 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

4 Mart 2022 Resmi Gazete kararı kapsamında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. 2 bin 500 bekçi alımı için ön başvurular alınmaya başlandı. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, 2 bin 500 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

Jandarma bekçi alımı 2022! Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! 2 bin 500 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

Bekçi alımı başvuruları başladı! 4 Mart tarihli Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Polis Akademisi'nin 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve il il kontenjan dağılımı da netleşti. Adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri başvurularına başladı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik görevini bitirmiş olmak,

Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

Bekçi alımı başvurusunda bulunacak adaylar sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesiMüdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği GirişSınavı” isimli hesabına yatırmalılar.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuruları için adaylar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BELGELERİ

T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

Sınav başvuru dilekçesi,

Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi),

Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler