Gazete Vatan Logo

DSİ sınav sonuçları açıklandı mı? 1273 Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI

DSİ personel alımı sonuçları için yapılan aramalar arttı. 23 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Şubat ayının gelmesiyle 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Sorularına yanıt arayanların sayısı da arttı. İşte Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…

DSİ sınav sonuçları açıklandı mı? 1273 Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI

DSİ personel alımı sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alımı başvurularını aldı, şimdi sonuçlar merak ediliyor. Peki, DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları sorgulama…

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası www.dsi.gov.tr üzerinden açıklanacak.

Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 katı kadar da yedek aday belirlenecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- DSİ tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Haberin Devamı

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadarda yedek aday belirlenecek.

3- Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacak.

4- Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

Haberin Devamı

5- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

Haberin Devamı