Geri Dön

KDK tavsiye verdi, müfettişin performans notu yükseldi

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulu'nda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.

KDK tavsiye verdi, müfettişin performans notu yükseldi

İstanbul’dan KDK’ya başvuran bir vergi müfettişi, 2013 yılında 60 olarak belirlenen performans notu için idare mahkemesinde dava açtığını ve kazandığını ancak karar sonrası performans notunun sadece bir puan arttırılarak, 61 olarak değiştirildiğini belirtti. Başvurucu, Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği'nin 28’nci maddesine göre değiştirilen notun bir önceki yılın notuna göre belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, tarafına haksızlık yapıldığını ileri sürdü. KDK’ya başvuran müfettiş, alınan puanların başmüfettişlik atamalarında kullanıldığını, dolayısıyla verilen performans puanının kendisini diğer personelle eşitsiz duruma düşürdüğünü ifade etti. 2012 yılı performans notunun 90, 2014 yılı notunun 88 olduğu göz önüne alındığında 2013 notunun 60 puan olmasının değerleyicinin sübjektif olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen başvurucu, Yönetmeliğin 28’nci maddesi gereğince puanının yeniden değerlendirilmesini ve neden olunan kaybın giderilmesini talep etti.

KDK: Performans notları hakkaniyete ve objektif kriterlere göre verilmeli

Kamu Denetçiliği Kurumu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından başvuruyla ilgili bilgi ve belgeleri talep etti. İdare tarafından gönderilen cevabi yazıyla gelen belgeler ve mevcut yasal düzenlemeler incelendi. KDK, yaptığı incelemeler sonucunda verdiği tavsiye kararında idarenin başvuran hakkında 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu notun (61) başvuranın önceki ve sonraki yıllarda aldığı notlar dikkate alındığında hakkaniyete ve objektif kriterlere uygun olmadığı sonucuna vardı. Başvuranın 2013 yılı performans notunun hakkaniyet ilkesine göre düzeltilmesi ve mağduriyetin giderilmesi için idareye tavsiye verildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından KDK’nın tavsiye kararı sonrası başvurucunun notu 61 puandan 79 puana yükseltilerek, başvuranın mağduriyeti ortadan kaldırıldı.