Geri Dön
Çalışma HayatıJandarma Genel Komutanlığı memur alımı! JGK 60 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı! JGK 60 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere çeşitli unvanda açıktan atamayla 60 devlet memuru alımı yapılacak alınacak. Başvurular 6-21 Aralık tarihleri arasında alınacak. İlan sonrası Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları ve başvurunun nasıl yapılacağı sorgulanıyor. İşte JGK memur alımı 2021…

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı! JGK 60 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı 11 unvanda 60 açıktan devlet memuru alımı yapacak. Başvurular vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden alınacak. Peki, JGK 60 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı detayları…

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, JGK 60 MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 6-21 Aralık tarihleri arasında "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun yapıldığı internet adresinden ilan edilecek.

JGM MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18
yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik,
kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
h. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak,
ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalışıyor olmamak,
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,
j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki
unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl
içerisinde YDS’den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.
l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine
sahip olmak.

İLANIN DETAYI İÇİN TIKLAYIN

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvuru şartlarına ilişkin ilan metnine "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" veya "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşabilecek.