MEB'den son dakika kararı! Resmen duyuruldu, ekim sonuna kadar...

23 Eylül 2021 Perşembe - 11:40 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 11:51

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! MEB'den son dakika kararı geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Tarih verildi, 81 ile yazı gönderildi. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, sınavlar ve notlarla ilgili tek tek duyuru yapıldı. MEB, çok sayıda şikayet üzerine harekete geçti. Eksik/hatalı not girişi yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle 2020-2021 II. Dönem Ders Notları modülü ekim ayı sonuna kadar açılacak ve öğrencilerin tek tek hataları düzeltilecek. Öte yandan uzaktan eğitimle ilgili açıklama geldi, yüz binlerce öğrenci merak ediyordu. Uzaktan eğitimle ilgili o sorular yanıt buldu. Yüz yüze eğitimle ilgili de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İşte MEB'in son dakika kararı ve yapılan son açıklamalar...


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderilmişti.
 
Yazıda "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirileceği belirtilmişti.
 
Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacağının vurgulandığı yazıda "Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.
 
Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.
 
12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.
 
12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.
 
2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak" denilmişti.
 
İKİNCİ DÖNEM İÇİN NOTLAR GİRİLMİŞ
 
Bu yazı sonrası okulların açılması ile birlikte aksaklıklar yaşanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayetler ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Not Düzenleme İşlemleri” ile ilgili yazı gönderdi.
 
Yazıda şöyle denildi: "Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek tespit edilen veri girişlerinin ivedilikle sistemden silinmesi, birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,” kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrencilerin ikinci dönemine; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacağı çok net belirtilmiş olmasına rağmen çok sayıda öğrencinin ikinci dönemine not girişi yapıldığı görülmüştür"
 
 
BAKANLIĞA ÇOK SAYIDA YAZI GELDİ: ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNDE DERS GÖZÜKÜYOR
 
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönoderilen not yazısında "Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
 
 
Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise ayrıca “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,” kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen veri girişlerinin eksik/hatalı yapıldığı, “14- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemleri kapsamında; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme” başlıklı 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; 37 nci maddesi hükümlerine göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumluluklarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle aynı yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmesi,” kapsamında; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü / program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumlulukları 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türleri esas alınmak suretiyle ilgi (a) Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirildiği için 2021-2022 eğitim öğretim yılına geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra özellikle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde sınava girmeyi tercih etmeyenler için ikinci döneme ait not girişlerinin yapıldığı veya ikinci dönem sınava girmeyi kabul edenler ile ilgi (b) yazının 8 inci maddesine göre veli isteğine bakılmaksızın ikinci dönem sınavlarına girmesi gerekenlerin eksik/hatalı not girişi yapılması nedeniyle öğrencilerin sorumluluğunun oluştuğu hususlarında bakanlığımıza çok sayıda yazı gelmektedir" denildi.
 
 
EKİM AYI SONUNA KADAR DÜZELTİLECEK
 
Yazıda öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan “2020-2021 II. Dönem Ders Notları” ekranının okul idarelerine ekim ayı sonuna kadar açılması ve yapılması gereken not giriş/düzeltme veya silme işlemlerinin bu süre içerisinde ilgili okul idarelerince belirtilen ekran üzerinden tamamları istendi. Şimdi okul idarecileri açılan sistemde yapılan hataları tek tek düzeltecek.
 
 
KARANTİNAYA ALINAN SINIF VE OKULLARDA CANLI DERS OLACAK MI?
 
Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da yakın temaslı olduğu için evde karantinada bulanan öğrenciler, derslerinden geri kalmamak için uzaktan eğitime katılma haklarının olup olmadığını merak ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi.14 Günlük karantinaya alınan sınıflarda, bu süre zarfında canlı dersler işlenecek.
 
KARANTİNAYA ALINAN SINIFLAR CANLI DERS YAPACAK MI?
 
Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.
 
Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak.
 
Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.
 
OKULLARDA COVİD-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI
 
Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler bu eğitimlerini sürdürecek ve bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak.
 
 
YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
 
Milli Eğitim Bakanı Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler,  Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana  gündemiyle yapılan aylık olağan toplantısına iştirak etti.
 
İSO ile mesleki eğitimde yaptıkları iş birliklerine ilişkin bilgi  veren Özer, güzel sanatlar liseleri ve özel eğitim meslek okullarında da yeni  açılımlar yaptıklarını anlattı.
 
Ayrıca kaynakçılıkla ilgili meslek eğitimine ciddi bir yatırım  yaptıklarını ifade eden Özer, "İnşallah daha yürüyecek çok yolumuz var. Aslında  bakanlık olarak, hükümet olarak çok ciddi açılımlar yapıldı." diye konuştu.
 
Sadece meslek eğitiminin niteliğinin artırılmasıyla ilgili değil,  bunun yanında genç işsizliği azaltmayla ilgili, lise ve üniversite mezunlarıyla  bağlantılı isteyenlere mesleki eğitimi tamamlama eğitimiyle ilgili de  çalışmaların nihayetlendiğini aktaran Özer, "İnşallah Türkiye'de genç işsizliği  azaltmayla ilgili mesleki eğitimi çok farklı boyutlarda en etkin, en verimli  enstrüman olarak kullanabilmek için tüm bakanlıklarımızla iş birliği içerisinde  yeni açılımlar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
"KURULAN MEKANİZMA ÇOK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İŞLİYOR"
 
Bakan Özer, konuşmasında pandemi sürecine de değinerek, geçen yıl mart  ayından itibaren dünyanın hiç deneyimlemediği, dolayısıyla hazırlık da yapmadığı  bir süreçle yüz yüze kaldığını dile getirdi.
 
Çok farklı sektörlerin bu süreçten etkilenerek farklı çözüm yollarıyla  ayakta durmak için yeni yaklaşımlar üretmeye çalıştığına işaret eden Özer, bu  süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim olduğunu, yaklaşık 1,5  yıldan beri Bakanlığın süreci yönetebilmek için inanılmaz bir çaba sarf ettiğini  anlattı.
 
Özer, "Gelinen noktada artık aşı çok kolay erişilebilir bir nesneye  dönüştü ve vatandaşlarımızın aşılanma oranı giderek artmaya başladı. Şu anda  bilimsel yaklaşımlar içerisinde başka bir çözüm yolu da yok. Aşı olacağız, maske,  mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Dolayısıyla 6 Ağustos tarihinden itibaren  Bakanlık görevini devraldıktan sonra, devir teslim töreninde açıkladığım gibi  okullar ilk açılan ve son kapatılan yerler olmak zorundadır." diye konuştu.
 
Ülkenin milli eğitim sisteminin kapasitesinin çok yüksek olduğunu,  öğrenci, öğretmen, idari ve servis personeli olmak üzere 20 milyonluk bir  kitleden bahsedildiğini dile getiren Özer, "Dolayısıyla eğer biz hayatı  normalleştireceksek mutlaka eğitimi normalleştirmek durumundayız." dedi.
 
 
SINIF BAZLI VAKA YAKLAŞIMI
 
Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığıyla birlikte bu süreçte  sınıf bazlı vaka yaklaşımını geliştirdiklerini aktaran Özer, Sağlık Bakanlığı ile  bu süreçte alınması gereken önlemler rehberini hazırladıklarını, daha sonra da  herhangi bir vaka olması durumunda uyulması gereken prosedürleri ayrıntılı  şekilde belirleyerek, tüm okullara ve valiliklere gönderdiklerini aktardı.
 
14 GÜN UZAKTAN EĞİTİM
 
Bakan Özer, eğitim sisteminde 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere 71  bin 320 okul, yaklaşık 850 bin de derslik bulunduğunu dile getirerek, yeni  yaklaşımla sadece vakanın veya yakın temasında olduğu sınıflarda 14 gün yüz yüze  eğitime ara verildiğini, bu 14 günlük arada canlı sınıflarla öğrencilerin eğitime  devam etmesiyle ilgili her türlü desteği verdiklerini anlattı.
 
14 günlük ara verilen sınıfların bu sürecin ardından yeniden sistemin  içine dahil edildiğini belirten Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"3. haftadayız, 6 Eylül'de eğitim-öğretim başladı. Kurulan mekanizma  hakikaten çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Kamuoyunda zaman zaman farklı  iddialar ortaya atılıyor. Onlara burada değinmek isterim. İşte 'Başlangıçta 2  haftada 200'ün altında sınıf yüz yüze eğitime ara verirken, daha sonra bu sayılar  arttı.' Bu sayıların artması okullarda Kovid-19 salgınıyla ilgili alınması  gereken önlemlerin alınmamasından kaynaklanmıyor. Virüs okulu seçmiyor, virüs  toplumun her yerinde, kafede, restoranda, sinemada, kültür sanat etkinliklerinde  yani insanların bir araya geldiği her noktada virüsün yayılma imkanı var. Virüsün  nereden başlayıp okula nasıl geldiğiyle, hangi noktada olduğuyla ilgili hiçbir  bilimsel veri yok. Dolayısıyla bizim okullardaki eğitim sistemimizdeki sınıfların  kapanma sayısı, toplumdaki vaka sayısının artışıyla doğrusal ilişkiye sahip.  Toplumda vaka sayısı arttığı zaman yüz yüze ara veren sınıf sayımız artıyor,  azaldığı zaman yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız azalıyor. Ama burada  enteresan bir nokta var, 14 gün sonra bu çocuklarımız tekrar yüz yüze eğitime  devam ediyorlar. Yani okul kapatılmıyor. İnşallah bunu kararlılıkla uygulamaya  devam edeceğiz."
 
 
"OKULLARI AÇIK TUTMALIYIZ"
 
Sağlık ve İçişleri bakanlıklarıyla süreci koordineli şekilde  yönettiklerini belirten Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük  avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı. Hem birinci doz hem de ikinci doz  aşılanma oranlarında öğretmenlerimizin yakalamış olduğu oran Türkiye  ortalamasının çok üzerinde. Birinci dozda yüzde 92, ikinci dozda veya aşı olmadan  bağışıklık kazanıp antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 85'lerde.  Özellikle 6 Ağustos ile bugün arasında öğretmenlerin aşılanmasında da ciddi bir  ivmelenme var. Yani öğretmenlerimiz okulların açılmasıyla ilgili irade  gösterildiği zaman sadece kendi sağlıkları için değil, topluma örneklik oluşturma  bağlamında da sorumlulukları üzerine alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını  tamamladılar." diye konuştu.
 
Vakalara bakıldığı zaman öğretmenlerdeki vaka sayılarının çok düşük  olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:
 
"OKULLARI KAPALI TUTARSAK..."
 
"İşte bizim okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımızı  öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması oluşturuyor.  Öğretmenlerimizin aşılanma oranının, İsveç, Finlandiya ve Almanya'daki  öğretmenlerin 2 doz aşılanmalarından çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah  bu kararlılıkla okullarımız hep açık olur, öğrencilerimiz arkadaşlarıyla,  öğretmenleriyle, öğretmenlerimiz öğrencileriyle, okullarıyla buluşur ve eğer  Türkiye'nin bir gelecek iddiası varsa bu iddia beşeri sermayenin niteliğinden  geçiyor. Eğer okulları kapalı tutarsak bu iddiamızı kaybederiz. Onun için ben  dedim ki 'Okulların açık olması bir milli güvenlik meselesidir.' Okulları açık  tutmalıyız. Öğrencilerimizi sadece öğrenme olarak değil, psikolojik, sosyal,  kültürel, sanatsal etkinliklerle sürekli destekleyip tam bir insan olarak  Türkiye'nin geleceğinin inşasında rol alacak, sorumluluk alabilecek niteliklere  sahip insanlar olarak yetiştirmek durumundayız."
 
 
"SADECE ÖĞRENME ORTAMI DEĞİL"
 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler,  Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana  gündemiyle yapılan aylık olağan toplantısında konuştu.
 
Bu süreçlerin en büyük maliyetini dezavantajlı grupların çektiğine  işaret eden Özer, okulların özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan  kesimler için sadece bir öğrenme ortamı olmadığını, aynı zamanda bir sosyalleşme  alanı da olduğunu söyledi.
 
Özer, "Onun için eğer eğitimde fırsat eşitliği diyorsak, okullarımızı  özellikle sosyoekonomik seviye olarak dezavantajlı gruplarımız için mutlaka açık  tutmak zorundayız." diye konuştu.
 
Mesleki eğitimin önemine de değinen Özer, mesleki eğitimin yerinde  olmasının sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını  yetiştirmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda Türkiye'de ortaöğretim sisteminin  de yerli yerine oturması anlamına geldiğini söyledi.
 
Bakan Özer, katsayı uygulamasının mesleki eğitim ve imam hatip  okullarının alanlarının dışındaki yükseköğretim kurumlarına erişimini  kısıtladığını hatırlatarak, "Aslında niyet çok şey gibi duruyor, teknik olarak  alanındaki bir alana devam etsin ama bu müdahale akademik olarak başarılı  öğrencilerin mesleki eğitime erişimini veya tercihini ortadan kaldırıyor. Mesleki  eğitim başarılı öğrencilerin tercih etmediği bir okul türüne dönüştü. Akademik  olarak istediği okula yerleşmeyen öğrencilerin gitmek zorunda olduğu bir okul  türü gibi oldu mesleki eğitim." diye konuştu.
 
 
"TÜM SÜRECİ DİZAYN ETMEK İSTEDİK"
 
Oradaki öğretmenlerin öğrencilerden başarı beklentisi düştükçe  öğretmenlerin de sistemden kopmaya, belli bir süre sonra iş gücü piyasasının da  artık aradığı elemanı bulamamaktan, bulduğu zaman da istediği yeterlilik ve  yetkinlikte olmamasından şikayet etmeye başladığını ifade eden Özer, şunları  kaydetti:
 
"Bakın basit bir eğitim politikası müdahalesi Türkiye'nin sadece  eğitim sisteminde değil, iş gücü piyasasına da çok ciddi maliyetler ödemesine yol  açtı. Daha sonra 2012 yıllarında, yani yaklaşık 10 yılın üzerinde uygulanan bir  katsayı uygulamasından bahsediyoruz, kaldırılmasından sonra hakikaten mesleki  eğitimin güçlendirilmesi için her hükümet çok ciddi efor sarf etti. İş gücü  piyasasıyla güçlü iş birlikleri kuruldu, birlikte projeler yönetildi ama  özellikle son 3 yılda iş gücü piyasasıyla çok daha sistemik, olaya bakarak,  bütüncül bir şekilde süreci yöneterek bir iş birliği modeli ortaya koyduk. Daha  önce iş verenlerden sadece bir okul binası, bir atölye yapması istenirken yeni iş  birliğinde Bakanlık olarak iş verenle birlikte tüm süreci dizayn etmek istedik.  Aslında paradigma değişikliği denilen şey bu. Yani şu 3 yıl içerisinde elde  edilen başarının anahtarı aslında iş vereni eğitim sürecinin dışında tutup  mezunları bekleyen pasif bir konumdan, eğitimin başlangıcından itibaren okula  çekerek tüm sürecin içerisine dahil etmekten kaynaklanan bir dönüşümdür. Sizlerle  birlikte müfredatı inceliyoruz. Sizlerle birlikte işletmede beceri eğitimini  yeniden dizayn ettik. Sizlerle birlikte öğretmenlerin iş başarı mesleki gelişim  eğitimlerini düzenledik ve istihdamı merkeze aldık. 3 yıl içerisinde inanılmaz  bir dönüşüm oldu."
 
 
  MESLEKİ EĞİTİM BİR ANDA ÜRETİM KAPASİTESİNİ DEVREYE SOKTU
 
Kovid sürecinde mesleki eğitimin göstermiş olduğu performansı  anımsatan Mahmut Özer, "Ülkeler maske bulamıyordu. Havaalanlarından maskeler  çalınıyordu. Mesleki eğitim bir anda üretim kapasitesini devreye soktu. Maskeden  dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, daha sonra solunum  cihazına, maske makinasına kadar birçok ürünü üretip valilerin koordinasyonunda  tüm illerde vatandaşın hizmetine sundu." şeklinde konuştu.
 
Bakan Özer, bu hareket kabiliyetinin önemini aktararak, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Mesleki eğitim sadece iş gücü piyasasının istediği nitelikli elemanı  yetiştirmekle kalmıyor. Sahip olduğu müktesebat, sahip olduğu üretim kapasitesi,  devletin ve milletinin olağanüstü koşullarda aktif olarak harekete geçirebileceği  bir kapasitenin de orada var olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik  kalkınmasının önündeki en önemli itici güçlerinden bir tanesi de fikri mülkiyet  konusudur. Patent, faydalı model, marka, tasarım üretmesi ve bunu tescillemesi,  sadece tescillemesi değil, ticarileştirebilmesi ve yaygınlaştırabilmesi. Son 10  yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimdeki fikri mülkiyet tescil  oranı yılda 2,9'du. Kovid sürecinden sonra geçen seneki patent, marka, tasarım ve  faydanın model tescili 188'e çıktı. Bakın 2,9'dan 188'e. Bu seneki hedefimiz 250.  Şu an itibarıyla 198 ürünü tescillemiş bulunuyoruz. Çok rahat bir şekilde  değerlendirme sürecine göre süreç ilerliyor."
 
AKADEMİK OLARAK BAŞARILI ÖĞRENCİLER DE MESLEKİ EĞİTİMİ TERCİH EDİYOR
 
Artık Türkiye'de akademik olarak başarılı öğrencilerin de mesleki  eğitimi tercih etmeye başladığını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:
 
"Yüzde birlik dilimden ilk defa mesleki eğitim öğrenci almaya başladı.  İnşallah Yazılım Lisesi de bu liselerden bir tanesi olacak. Yani fen lisesine  gidebilecek puan alan öğrenci artık mesleki eğitime geliyor. Aslında bu bir  dönüşümün başladığını gösteriyor. Yıllardan beri özlenen eğitimle iş gücü  piyasası el ele verdiği zaman süreci nasıl şekillendirebileceğini ve birlikte  hareket ettiği zaman aslında çözülemez gibi duran sorunların nasıl kolaylıkla  çözülebilir olduğunu göstermesi anlamında hakikaten çok önemli bir model. Bu  modeli de en başarılı bir şekilde uyguladığımız ortağımız İstanbul Sanayi Odası."
 
Özer, uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak toplanan İSO  Meclisi'nin ilk konuğu olmaktan dolayı da duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  sözlerini, "İnşallah birlikte el ele verip artık mesleki eğitimi Türkiye  gündeminden çıkartacağız. Çok daha iyi okulları getireceğiz. Yeter ki el birliği  yapalım. El birliği yaptığımız zaman çözülemeyecek hiçbir problem olmadığına  inanıyorum." diyerek tamamladı.