Şehit yakını devlet memurlarının tayin hakkı var mıdır?

13 Mart 2019 Çarşamba - 11:37 | Son Güncelleme : 13 03 2019 - 11:37

Devlet memuru ya da kamuda sözleşmeli personel olarak çalışan şehit yakınları, tayin hakları olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen o sorunun yanıtı!


Kamuda çalışan vatandaşlar, yakınlarının şehit olduğu durumlarda tayin hakları olup olmadığını öğrenmek isterken, sözleşmeli personel ya da devlet memuru olma durumuna göre bu hakkın nasıl bir farklılık gösterdiğini de merak ediyor.

ŞEHİT YAKINLARINA TAYİN HAKKI VAR MI?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3. maddesine göre; "Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir." Yani eşi şehit olan sözleşmeli personeller, bir defaya mahsus olmak üzere tayin hakkına sahiptir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik: Ek Madde 2 ise şöyle der: "Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir." Buna göre de şehit eşi, çocuğu, annesi, babası ve kardeşi olan devlet memurları tayin talep edebiliyor.