Doğal gaz kararı! Değişti, artık...

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 10:21 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 10:57

Doğal gaz ile ilgili çok önemli karar. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İmzalayan yararlanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından karar verildi. Fiyat hesapları değişti. EPDK doğal gazda piyasa işletmecisinin, organize toptan doğal gaz satış piyasasında katılımcı risklerinin yönetilmesini sağlayarak teminatların hesaplanması, uygulanması ve muhafazası gibi faaliyetlerini sadece Piyasa İşletim Usul ve Esasları'na (PUE) göre değil, Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda (VGPUE) belirlenen koşullar çerçevesinde de gerçekleştirmesine karar verdi.


Doğal gaz ile ilgili karar resmiyet kazandı. EPDK tarafından verilen karar ile günlük referans fiyatlar değişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazda  piyasa işletmecisinin, organize toptan doğal gaz satış piyasasında katılımcı  risklerinin yönetilmesini sağlayarak teminatların hesaplanması, uygulanması ve  muhafazası gibi faaliyetlerini sadece Piyasa İşletim Usul ve Esasları'na (PUE)  göre değil, Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda (VGPUE)  belirlenen koşullar çerçevesinde de gerçekleştirmesine karar verdi. 
 
EPDK'nin Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.
 
Buna göre, vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa  katılımcıları, Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) ve Sürekli Ticaret Platformu  (STP) katılım anlaşmasına ilave olarak Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) katılım  anlaşmasını da imzalayacak. VGP katılım anlaşması STP katılım anlaşması süresince  geçerli olacak.
 
Böylece piyasa katılımcısı sıfatını kazanan sistem  kullanıcıları, VGP katılım anlaşmasını imzalamak ve VGPUE'de belirtilen diğer  hususları yerine getirmek kaydıyla VGP'de işlem yapmaya hak kazanacak. Her piyasa  katılımcısı, piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasını temin ederek, STP ve VGP  katılım anlaşması gereğince piyasa işletmecisini aracı olarak atamakla yükümlü  olacak.
 
Öte yandan, piyasa işletmecisi tarafından açıklanacak günlük referans  fiyat ve günlük gösterge fiyatını da kapsayan fiyatlar, kesinleşmiş eşleşmelerin  fiyatlarından ve teslim gününden hareketle PUE ve VGPUE hükümleri çerçevesinde  hesaplanacak. Piyasa işletmecisi, taşıtanların iletim sistemindeki  dengesizliklerinin uzlaştırılmasını, İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine  İlişkin Esaslar (ŞİD), PUE ve VGPUE'de belirtilen koşullar çerçevesinde iletim  şirketi adına ay sonunda günlük bazda gerçekleştirecek.
 
Piyasa işletmecisi, vadeli doğal gaz piyasasında, piyasa  katılımcılarının bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde ise oluşabilecek  zararların ilgili piyasa katılımcılarının teminatlarını aşan kısmı için  kullanılmak üzere temerrüt garanti hesabı oluşturacak.
 
Bu yönetmelik ve VGPUE kapsamında, VGP'de sunulan teklifler piyasa  katılımcıları arasında ayrım gözetilmeksizin değerlendirilecek. Piyasa işlemleri,  seans süresince sürekli ticaret esasına dayanarak, STP üzerinde  gerçekleştirilecek. Piyasa işlemlerinin uzlaştırmasında, her bir kesinleşmiş  eşleşmenin sonucunda oluşan eşleşme fiyatları kullanılacak.
 
 STP'de piyasa katılımcıları tarafından verilen teklifler sonucunda  meydana gelen eşleşmeler, piyasa işletmecisi tarafından yönetmelik, PUE ve VGPUE  çerçevesinde onaylandığında kesinleşmiş eşleşme statüsü kazanacak.