• »
  • Gündem Haberleri »
  • Af yasası kimlere vuruyor 2020? Uyuşturucu infaz yasası taslak metninde var mı? Meclis’te kaç madde kabul edildi?

Af yasası kimlere vuruyor 2020? Uyuşturucu infaz yasası taslak metninde var mı? Meclis’te kaç madde kabul edildi?

11 Nisan 2020 Cumartesi - 18:26 | Son Güncelleme : 11 04 2020 - 18:26

Af yasası kimlere vuruyor 2020? Uyuşturucu infaz yasası taslak metninde var mı? Meclis’te kaç madde kabul edildi? soruları merak ediliyor. 90 bin mahkûma af yolunu açacak ceza infaz yasası düzenlemesi devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre, İnfaz Hakimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak infaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor. Mahkum ve mahkum yakını şimdi gözlerini af yasasının yasallaşacağı zaman çevirdi. İnfaz yasası görüşmeleri son durum…


Af yasası olarak bilinen ceza infaz düzenlemesinin geldiği nokta binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İnfaz Yasası teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İnfaz Hakimliği Kanunu'nun amacı, yapılan düzenlemeye uyum sağlaması  adına, "Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve  tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da  Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği  kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik  tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli  kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine  getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar." diye  değiştirildi. İnfaz Hakimliği Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine  getirmek amacıyla her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu  göz önünde tutularak, belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK)  olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla infaz hakimliği  kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz  hakimliğine atanan hakimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde  veya işlerde görevlendirilemeyecek. Af yasası kimlere vuruyor 2020? Uyuşturucu infaz yasası taslak metninde var mı? Meclis’te kaç madde kabul edildi? 

AF YASASI KİMLERE VURUYOR 2020?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz" dedi.

Özkan’ın açıklamaları hafta başında yaptığı açıklamalar ise şöyle: Düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sevk ettik. Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili cezaların taban ve tavan oranını 2 yıl artırıyoruz.  2 yıllık denetimli serbestlik sürecini 3 yıla çıkarıyoruz.  

Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKARILDI

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir. 2 yıllık denetimli serbestlik sürecini 3 yıla çıkarıyoruz. 

0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLANLARA KONUTTA İNFAZ

65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz.

90 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında 45 bin kişi bu düzenlemeden yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle bu süreçten yararlanacaklarla birlikte bu rakam 90 bine ulaşıyor. 

TBMM GENEL KURULU'NDAN 10 MADDE GEÇTİ

 

Af yasası metni TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve ilk 10 maddesi kabul edildi. Meclis'e getirilen af yasası henüz yasallaşmadı.

İnfaz hakimliği bulundukları il veya ilçenin adı ile anılacak. İnfaz  hakimliğinin yargı çevresi, kuruldukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli  yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları olacak.

Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde,  büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz  hakimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet  Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş  yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına veya yargı  çevresinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından  karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin yetkisi, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı  yere göre belirlenecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve  tutuklular hakkında idarece yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere  ilişkin yapılan şikayetler bakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin  gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu yerde infaz hakimliği yetkili  olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel  bulunacak.

Düzenlemeyle infaz hakimlerine yeni görevler de verildi. Buna göre, infaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına  ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına  ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek  kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli  kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında  yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının  ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararların kanun veya  diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu karar, işlem veya  faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, her halde yapıldığı tarihten  itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

7 GÜN İÇİNDE CEZA MUHAKAMESİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İTİRAZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet  savcısı tarafından, tebliğden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu  hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz hakiminin onayına  tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu hüküm uygulanacak.

 İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik  Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da infaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki  ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hakimliğine yeni görevler  veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar  mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

 İnfaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan  değişiklikler nedeniyle olağan veya olağanüstü kanun yolu incelemesinde bozma  kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar,  iş ve kadro durumu dikkate alınarak değiştirilen hükümlere göre infaz  hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata  rağmen 30 gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine  başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa  süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verecek ve bu karar  derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan  nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince tedbir  değiştirilecek.

Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen  iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi  koşuluna bağlı tutulabilecek. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın  infaz kurumunda çektirilmesine devam edilecek. Koşulun yerine getirilmesi  halinde, infaz hakimi kararıyla hükümlü, infaz kurumundan derhal salıverilecek.

Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri  uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt  soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından belli hakları  kullanmaktan yoksun bırakılamayacak.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da  koşullu salıverilen hükümlü hakkında, "Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu  niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi  sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun  bırakılmamasına" karar verilebilecek.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Diğer kalan maddeler üzerinde görüşmelerin bitmesi ve düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşması bekleniyor.