43 rektörden 'idamları durdur' mektubu

30 Nisan 2014 Çarşamba - 15:17 | Son Güncelleme : 30 04 2014 - 15:17

Türkiye'den 43 üniversite rektörü idam cezalarının durdurulması için Mısır Başmüftüsü İbrahim Abdülkerim Allam'a mektup gönderdi.


Aralarında Marmara, İstanbul ve Yıldız Teknik, Ankara olmak üzere devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri ortak bir mektuba imza atarak Mısır Müftüsü'nden 'hoşgörü ve adaletle karar vererek' idamları durdurmasını istedi.

43 üniversite rektörünün mektubu şöyle:

"Sayın Şevki İbrahim Abdülkerim Allam Mısır Başmüftüsü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Türkiye'deki üniversite rektörleri olarak Mısır halkı ile Türk halkı arasında tarihi, kültürel ve dini yakınlıklar olduğuna inanıyoruz. Mısır halkının esenlik ve güvenliği İslam ve Arap dünyasının hassasiyetle takip ettiği konular arasında yer almaktadır. Mısır halkının refah ve huzuruna önem veren Türk üniversite yöneticileri olarak iyi niyet taşıyan bu mektubu şahsınıza, ahlaki, hukuki ve entelektüel bir sorumluluk duygusu ile yazıyoruz. Mısır Arap Cumhuriyeti pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, özellikle İslam düşüncesinin gelişimine eşsiz katkılarda bulunmuş büyük ve merkezi bir ülkedir. Ülkenizdeki her gelişme diğer İslam ülkelerini ve Müslüman toplulukları etkilemektedir. Mısır halkının sevinci bizi mutlu etmekte, kederi de bizi üzmekte ve kaygılandırmaktadır. 24 Mart 2014 tarihinde Mısır'da yerel bir mahkemenin 529 vatandaşınız hakkında idam cezası vermesi toplumumuzun bütün kesimlerinde derin üzüntü ile karşılanmıştır. Bu vatandaşlarınızdan 37'sinin idam cezası onaylanmış, 492'si ise müebbet hapse çarptırılmıştır. Ayrıca Mısır'dan aldığımız son haberlere göre 683 Mısır vatandaşının daha mahkemeler tarafından idamla cezalandırıldığı bildirilmektedir. Mahkemenin görüşlerinizi almak amacıyla zatı âlilerinize gönderdiği idam cezalarının durdurulması konusunda hoşgörü ve adaletle karar vereceğinize umudumuzu ifade etmek isteriz."

'ADALET VE GÜVEN DUYGUSUNU YARALAR'

"Haklarında idam kararı verilen Mısır Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının cezalarının infazı Mısır ve İslam dünyasında derin yaralar açacak, adalet ve güven duygusunu zedeleyecektir. Son yıllarda İslam ve Arap dünyasında cereyan eden sosyal ve siyasal çalkantılar adalet, meşruiyet ve refah arayışının tezahürleridir. Müslüman toplulukların özgür iradeleri ile kendi geleceklerine sahip çıkmaları, sivil, saydam ve hesap verebilir yönetim arayışlarıdır. Bu masum ve meşru arayışlarını şiddete başvurmadan dile getiren, serbest seçimlerde yaptıkları tercihin arkasında duran sivillerin cezalandırılması hukuken, vicdanen, ahlaken ve dinen kabul edilemez. Bu hakikati sizin de takdir edeceğinize ilişkin umudumuzu koruduğumuzu belirtmek isteriz."

"Türkiye ile Mısır üniversiteleri, aydınları, akademisyenleri, bilim insanları ve öğrencileri arasındaki ilişki ve işbirliklerini geliştirmeye özel önem veren rektörler olarak Türkiye ve İslam dünyasından yükselen sese kulak vermenizi diliyoruz. Mısır vatandaşlarının idam kararı aceleyle verilmiş, Birleşmiş Milletler ve uluslararası af örgütleri Mısır'da tecelli eden adaletsizliğe işaret etmiştir. Mısır ve İslam dünyasında derin yaralar açacağı aşikâr olan infazların durdurulması ve haklarında idam kararı verilen kişilerin af edilerek onurlarının iade edilmesi konusunda cesur ve adil girişimlerde bulunacağınıza olan inancımızı ifade etmek isteriz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi adil olanların üzerinize olsun."

DİLEKÇEYE İMZA ATAN ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ

Prof. Dr. M. Zafer Gül Marmara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İsmail Yüksek
Yıldız Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Karaca
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nihat İnanç
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan
Hakkari Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Serdar Bedii Omay
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Niyazi Eruslu Yalova Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer Torlak
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sait Çelik
Uşak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bahattin Uysal
Karabük Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Duman
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Karaman
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İhsan Günaydın
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Erkan İbiş
Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Talha Gönüllü
Adıyaman Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Selçuk Coşkun
Bayburt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hamit Okur
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ekrem Yıldız Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Galip Akhan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yadigar İzmirli
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Sürmen
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Saffet Tüzgen
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Necip Camuşcu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu
Harran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Recep Bircan
Sinop Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sabahattin Aydın
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Akan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Murat Tuncer
Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bahattin Adam
Mevlana Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muammer Yaylalı
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Emin Karahan
Beykent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sabri Gökmen
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Adnan Görür
Niğde Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kerim Güney
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Saatçi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hakkı Gökbel
Selçuk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber
Gazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Acar
Aksaray Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Faruk Kocacık
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Aytekin Berkman
Maltepe Üniversitesi Rektörü

MISIR'DA BAŞMÜFTÜNÜN GÖREVİ

Başmüftülük, sadece Mısır'da değil birçok Arap ve İslam ülkesinde oldukça etkili bir kurum. Mısır'da ise ülkedeki dini otoritenin birincil kaynağı konumunda olan başmüftü, hükümetin sembolik bir dini temsilcisi olarak görülüyor ve fetva verebiliyor. Başmüftünün ofisi, her türlü dini konuda görüşlerini sunabiliyor. Başmüftü ayrıca, Mısır mahkemelerinin aldığı her türlü idam kararını incelemekle sorumlu.

'FORMALİTEDEN İBARET'

Pazartesi günü alınan 683 idam kararını da hakim Said Yusuf Başmüftü'ye gönderdi. Ancak birçok kişi bunun sadece formaliteden ibaret olduğunu, hakime verdiği kararı gözden geçirme fırsatı sunduğunu söylüyor. Mısırlı bir yargı yetkilisi, bu son idam kararları için de Başmüftü'nün onaması veya kararı geri göndermesinin hakim için hiçbir şey ifade etmeyeceğini söylüyor ve "Bir kararı değiştirme hakkı ve yetkisi sadece hakime ait" diyor. Ancak farklı düşünen yorumcular da mevcut. Eski bir anayasa uzmanı olan Dr. Şevki el Seyid, Aşark el Avsat'a yaptığı yorumunda "Ölüm cezalarında Başmüftü'nün görüşü aranmalıdır. Bu, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre cezanın meşruiyeti açısından bir zorunluluk" diyor.