Yeni kararname yayımlandı: O hastaneler ile ilgili flaş karar

AA |  18 Ocak 2019 Cuma - 7:35 | Son Güncelleme : 18 01 2019 - 7:35

Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajının sağlanması halinde bakan onayı ile yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilecek. Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilecek.


Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve  hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararname  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yayımlandı.
 
 Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçlarla Mücadele  Koordinasyon Kurulunda Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü görev alacak.
 
Kararnamedeki bir başka değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı  Tanıtma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurt dışında yapılacak mal  ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının  gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde sözleşmesinde  belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile yüklenme tutarının tamamına  kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilecek. Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilecek ve ön  ödemeye ilişkin usul ile esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle  belirlenecek.
 
Aynı yerleşkedeki hastanelerin yönetimi için koordinatör başhekim
 
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin yönetimi ve denetimine  ilişkin düzenlemede ise aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması  durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim  görevlendirilebilecek. Koordinatör başhekime bağlı olarak her bir hastanenin tıbbi hizmetleri  ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler  oluşturulabilecek. Hastanelerin idari ve mali, sağlık bakım ve diğer destek  hizmetleri koordinatör başhekime bağlı müdürlüklerce ilgili hastane başhekimliği  ile iş birliği içinde yürütülecek.
 
İhtiyaç halinde her bir hastanede idari ve mali hizmetler müdürlüğü  hariç olmak üzere müdürlükler kurulabilecek. Bu şekilde yönetim organizasyonu  kurulan hastanelerin yönetimine ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Sağlık  Bakanlığı tarafından belirlenecek.  Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler tarafından birlikte kullanılan  eğitim ve araştırma hastanelerine, profesör veya doçent unvanını haiz veyahut  doktor öğretim üyesi ya da eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabipler başhekim  olarak atanabilecek.