MEB harekete geçti ve belli oldu! 18 Mart...

19 Şubat 2021 Cuma - 22:38 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 22:38

MEB resmi yazı ile 81 ile duyurdu. Binlerce kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı yollandı ve son tarih açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, açıköğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı tanıdı. Bakanlık yazısında son tarih olarak 18 Mart 2021 açıklandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını bildirdi.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iki önemli karar. Milli Eğitim Bakanlığı bu kararlarını 81 ile yazı yollayarak duyurdu. Kararlardan ilkinde açıköğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı tanındı.18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 3 dönem, 2. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinde sistemin başlangıç noktası yeni kayıt işlemlerinin yapılmasıdır. Kayıt işlemlerinin tamamlanması her sınav döneminde yenilenmektedir.Örgün eğitimin dışında kalarak eğitimlerini açıktan okuma yöntemiyle tamamlamaya çalışan öğrencilerin yaygın eğitim basamaklarından birisi de Açık Öğretim Lisesidir. Yılın belli dönemlerinde girilen sınavlarında başarılı olunması halinde kredi tamamlama yöntemiyle sürdürülen açık lise sınavlarının takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve yayımlanır.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 19 Şubat 2021 tarihli Nakil ve Geçişler konulu resmi yazıya göre; açıköğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı tanıdı.Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.)Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu, incelemeye alınmış öğrenci" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin)  8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak inceleme durumlarının kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir" denildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini aciklise@meb.gov.tr adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacak.
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 19 Şubat 2021 tarihli Nakil ve Geçişler konulu resmi yazı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Genel Müdür Cengiz Mete imzalı resmi yazıda ''Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Kayıt şartları" başlıklı 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde; "Okulların nakil ve geçiş şartlarının taşınması hâlinde öğrencilerin; a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar nakil ve geçişleri yapılır", aynı Yönetmeliğin "Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler" başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasında da; "(1) a) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler." denildi. 
Ancak, açıköğretim liselerinde kayıtlı öğrenciler 25 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arasında sınava gireceklerinden bu öğrencilerin nakil süresi içerisinde herhangi bir kredi hak edişi olmayacaktır. Bu durumda olup örgün öğretime geçiş için bakanlığımıza nakil başvurusu yapan açıköğretim liseleri öğrencilerinin bir defaya mahsus olmak üzere 18 Mart 2021 tarihine kadar nakil ve geçiş yapabilmelerine imkân verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, açıköğretim liselerinde kayıtlı öğrencilerden örgün öğretime geçiş için nakil başvurusu yapacak öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere 18 Mart 2021 tarihine kadar örgün öğretime nakil ve geçiş yapabilmelerine imkân verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim'' ifadeleri kullanıldı. 
 
Meslek, güzel sanatlar ve spor liselerinde yüz yüze eğitimin detayları  belli oldu  
 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren  mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel  sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze  eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim  uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12.  sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki  ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri  eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15  Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı. Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu  liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor  liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf  seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı. Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı  Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr"  internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem  Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.
 
Haftada 24 ders saatini geçmeyecek
 
Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları  yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde  Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel  sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim,  öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada  24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak. Öte yandan, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve  uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr"  internet adresinde yayınlandı.
 
 Yüz yüze eğitim isteğe bağlı olacak
 
 Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım  isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve  bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim  faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Kovid-19  salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim  kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu  müdürlüğüne iletmesi gerekecek. Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin  öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. Yazıda, söz konusu uygulamaların Kovid-19 salgınıyla mücadele  kapsamında maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve  tedbirlere titizlikle uyularak yürütülmesi vurgusuna da yer verildi.