Kullanılmayan yıllık izin ücretlerini talep etmek için zaman aşımı kaç yıldır?

24 Ocak 2019 Perşembe - 16:28 | Son Güncelleme : 25 01 2019 - 18:46

İş Kanunu, işçilerin yıllık izin haklarını garanti altına almıştır. Yıllık izin hakkı, her iki taraf için de vazgeçilmesi kanunen mümkün olmayan bir haktır. Ancak iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçi, yıllık izin alacaklarını ücret olarak talep edebilir. Peki bu talepler için zaman aşımı kaç yıldır?


İş Kanunu, işçilerin yıllık izinlerini kullanılması mecbur bir hak olarak tanımlamıştır. İşveren bu izni vermekten imtina edemeyeceği gibi, işçi de yıllık izin yerine ücret talep edemez.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ZAMAN AŞIM SÜRESİ NE KADARDIR?

İş Kanunu, ancak iş sözleşmesinin feshedildiği durumlarda içeride kalan izinler için ücret talep edilebileceğini söyler. İş Kanunu madde 59; "İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde  işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti  üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar." demektedir.

Kullanılamayan yıllık izin günleri yerine talep edilecek ücretler için zaman aşımı süresi, Temmuz 2012 tarihinden sonra doğan yıllık ücretli izin alacaklar için 10 yıl, 01 Temmuz 2012 tarihinden önce doğan izin alacakları için ise 5 yıldır.