İşveren, işçiyi geçici olarak başka işverenin yanında görevlendirebilir mi?

28 Ocak 2019 Pazartesi - 12:54 | Son Güncelleme : 28 01 2019 - 12:54

Çalışanlar, işveren tarafından başka bir işverenin emrinde çalıştırılıp çalıştırılamayacaklarını merak ederlerken, bu durumda ücret ödemelerinin nasıl olacağını ve bu durumun en fazla ne kadar sürebileceğini öğrenmek istiyor.İşte konuyla ilgili tüm detaylar...


Bazı durumlarda işveren, çalışanını başka bir işverenin yanında görevlendirmek durumunda kalabiliyor. Peki bu durum kanunda nasıl tanımlanıyor, böyle bir iş ilişkisi içine giren tarafların hakları ve sorumlulukları neler? İşte detaylar...

İŞÇİ BAŞKA BİR İŞVERENİN YANINDA GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ?

İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak 6 ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla 2 defa yenilenebilir. İşçisini geçici olarak devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden işveren ile birlikte sorumludur.