İş yerindeki eşyalara ne kadarlık zarar veren işçi tazminatsız işten kovulabilir?

25 Ocak 2019 Cuma - 12:15 | Son Güncelleme : 25 01 2019 - 12:24

İşverenin bazı hallerde işçinin sözleşmesini derhal feshetme hakkı vardır. Bu durumlar İş Kanunu'na belirtilmiş olup, bunlardan birisi de işçinin iş yerindeki mal ve eşyalara verdiği zararlarla ilgilidir. Peki kanuna göre işçi, eşyalara ne ölçüde zarar verirse işveren tarafından tazminatsız olarak derhal işten kovulabilir? İşte detaylar...


İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkına sebep olan hallerden birisi de"Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri"dir. Buna göre işveren, bu maddeye giren durumlarda işçiyi bildirim yapmasına gerek kalmaksızın tazminat vermeden işten kovabilir.

İŞÇİ İŞ YERİNDEKİ MALLARA ZARAR VERİRSE NE OLUR?

Söz konusu maddenin ı bendi, işçinin iş yerinin mallarına verebileceği zararlar ile ilgilidir. Bu madde şöyle der; "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması..." Buna göre işçi, aylık ücretinden fazla miktarda eşya, makine, tesisat ya da benzerlerine hasar vererek işvereni zarara uğratırsa, işveren tarafından tazminat ödenmeden derhal iş sözleşmesi feshedilebilir.