İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmazsa işçi fesih hakkına sahip midir?

30 Ocak 2019 Çarşamba - 13:00 | Son Güncelleme : 30 01 2019 - 13:00

Çalışanlar, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler alınmadığı ve bu sebeple tehlike altında kaldıkları durumlarda işe devam etmek zorunda mıdırlar? İşçinin böyle bir durumda iş görmeyi bırakma ya da bu sebeple tazminatını alarak iş sözleşmesini feshetme hakkı var mıdır? İşte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak merak edilen bu sorulara kanunda verilen cevaplar...


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. İşçiler, çalıştıkları yerde bu kanunun gerektirdiği önlemlerin alınmadığı durumlarda ne yapmaları gerektiğini merak ederken, tehlike altında oldukları hallerde işi bırakıp bırakamayacaklarını da öğrenmek istiyor. İşte cevaplar..

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER ALINMAZSA İŞÇİNİ DURUMU NE OLUR?

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.