İnfaz yasası Meclis'e verildi

AA |  31 Mart 2020 Salı - 16:10 | Son Güncelleme : 31 03 2020 - 18:38

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.


AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisi ve MHP  grubunun beraber hazırladığı “İnfaz Düzenlemesi"ni Meclis Başkanlığına sevk  ettiklerini açıkladı. 
 
Özkan, Meclis'te AK Partili bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın  toplantısında, kamuoyunda "İnfaz Yasası" olarak bilinen kanun teklifinin  çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
AK Parti ve MHP gruplarının ortak çalışması sonucu hazırlanan kanun  teklifini Meclis Başkanlığına sevk ettiklerini bildiren Özkan, teklifin  hazırlanmasında emeği geçen MHP ve partisinin grup başkanvekilleri ile  milletvekillerine teşekkür etti.
 
Teklife ilişkin diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler  gerçekleştirdiklerini anımsatan Özkan, öneri ve değerlendirmeleri aldıklarını  anlattı.
Cahit Özkan, teklifin hazırlanması aşamasında ceza hukukçuları,  akademisyenler, uygulayıcılar ve yüksek yargı mensuplarının görüşlerini  dinlediklerini kaydederek, "İnfaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak  infaz adaletinin sağlanmasını hedefledik." diye konuştu.

Özkan, çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacının,  hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale  getirmek olduğuna işaret ederek, bu amacı gerçekleştirmek için başta İnfaz Kanunu  olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik yapan 70 maddeden oluşan kanun teklifini  tamamladıklarını kaydetti.

İnfaz düzenlemesinin zor bir alan olduğunu; milletin vicdanının  kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Özkan, "Bu kapsamda toplum vicdanını  yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu,  kadına yönelik şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Öteden  beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları, özellikle hiçbir ayrım  gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Kovid-19 hastalığının  ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması da  ortaya çıkmıştır."
 
"Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, teklifle öngörülen değişikliklere  ilişkin bilgi vererek, kanun teklifiyle kalıcı bazı düzenlemelerin getirileceğini  söyledi.

Ceza infaz kurumlarında geçirilecek sürelerin yeniden belirleneceğini,  bunu belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti suçu,  kasten adam öldürme suçu ve kadına yönelik şiddet suçu hariç diğer suçlar  bakımından kalıcı infaz oranının bir bölü iki olarak belirlendiğini bildirdi.
Teklifle, denetimli serbestlik uygulamasındaki "cezasızlık" algısını  ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Özkan, "Mevcut denetimli serbestlik  uygulaması, az cezalı suçlarda  toplumda 'cezasızlık' algısına yol açmaktadır.  'Yapanın yaptığının yanında kaldığı' yönündeki bu algıyı, inşallah yaptığımız  düzenlemeyle ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri  değiştirilerek, 'herkese maktu 1 yıl uygulama' yerine ceza adaletini sağlamak  amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir."  açıklamasında bulundu.

Özkan, bazı suçlara ilişkin cezaların, suç ve ceza politikası gereği  kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak, artırılmasının hedeflendiğini  dile getirdi.

Cahit Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza  Kanunu'ndaki mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir. Bunun taban ve tavan  oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik  suçunun da cezasını artırmayı hedefliyoruz. Düzenlemeler kapsamında geçici  düzenlemeler de öngörülüyor. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen, bazı suçlar  bakımından uygulanan, 2 yıllık denetimli serbeslik süresini 3 yıla çıkartıyoruz.  Tarihi de 30 Mart 2020'ye çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar,  yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaklardır.”
 
"İyi hal" için Gözlem ve İdare Komisyonu
Cahit Özkan, "iyi hal incelemesi"nin teklifteki en önemli düzenlemeler  arasında yer aldığını bildirerek, "Getirilen düzenlemeyle, iyi hal  değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak, oluşturulan Gözlem ve İdare  Komisyonu'nun kararına bağlanmaktadır. Bu komisyon, değerlendirmelerini yaparken,  sadece cezaevinin içerisinde yapılan usulsüzlükler, hatalar, yanlışlarla ilgili  değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumunu da  dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır.” diye konuştu.

Özkan, teklifle kadınlar, yaşlılar, hastalar ve çocuklu anneler lehine  de düzenlemelerin öngörüldüğünü kaydederek, "Mevcut Ceza İnfaz Kanunu'muzda yer  alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda, 65  yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp  raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli  şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İnfaz Hakimliği müessesini getireceklerini ve infaz hakimlerinin görev  ve yetkilerinin genişletildiğini belirten Özkan, "Bu düzenlemeyle 1 Eylül 2020'de  başlayacak infaz hakimliği, mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içinde tüm  süreçleri, açığa alma, denetimli serbestlik, iyi hal ve şartlı salıverilme  değerlendirmeleri infaz savcısının, infaz hakiminin değerlendirmesi ve kararına  bağlanıyor. Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi, itiraz müessesine de yolu  açılıyor." dedi.
 
Açık cezaevinde kalan hükümlülere 2 aylık ev düzenlemesi
Kovid-19 salgınını dikkate alarak açık cezaevine gelmiş, cezası infaz  edilen hükümlülerle ilgili Meclis'in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların  konutta çekilmesinin önünün açıldığını ifade eden Özkan, "Bunun iki kez de Adalet  Bakanı tarafından uzatılmasına imkan veriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız geçici  düzenlemeyle açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını  evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi  halinde aynı süreyle en fazla iki kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz." diye  konuştu.
 
Gazetecilerin soruları
Düzenlemeyi Meclis Başkanlığına sunduklarını belirten Özkan,  gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaç kişinin tahliyesinin öngörüldüğünün sorulması üzerine Özkan,  "Bunun analizlerini milimetrik hesaplarıyla yaptık. Şu anda geçici ve kalıcı  infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca  biraz önce bahsetmiş olduğum salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta  cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor." dedi.
Özkan, teklifle ilgili takvimin belli olup olmadığı yönündeki soru  üzerine, Meclis'in çalışmalarının iç tüzük esaslarıyla yürütüldüğünü dile  getirdi. Teklifin Adalet Komisyonu Başkanlığına geleceğini ve Adalet Komisyonu  Başkanı'nın üyelere çağrıda bulunacağını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:
"Bu çağrı süresi iki gün olarak işletilirse perşembe günü en geç  Adalet Komisyonu toplanarak yasanın görüşmelerine başlayacak ve gelecek hafta  başı itibarıyla farklı bir karar alınmaz, diğer siyasi parti gruplarının bu  noktada desteği, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yaptığımız için  diğer siyasi parti gruplarından da 'teklifin görüşmelerini öne alalım' şeklinde  bir teklif gelmezse gelecek hafta salı günü itibarıyla Genel Kurulda  görüşmelerine başlamış olacağız." diye konuştu.
Özkan, açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlülerin 2 ay evde  kalması konusunda Adalet Bakanı'na uzatma yetkisi verilmesine ilişkin soruya  yönelik, Adalet Bakanı'nın, Bilim Kurulu'nun analizleri çerçevesinde karar  vereceğini dile getirdi.

Evine gönderilecek olanların iki aylık süre bitiminde dönüp  dönmeyeceğinin ve düzenlemeden sonra açık cezaevine gelecek olanların da aynı  kapsama alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Özkan, açık cezaevinde cezası  infaz edilenlerin zaten izinlerinin bulunduğunu hatırlattı.
Özkan, Kovid-19 bağlamında getirilecek düzenlemeyle açık cezaevinde  var olan izin kapsamını genişlettiklerini ve açık cezaevinde kalanların 2 ay  süreyle izinli sayılacaklarını dile getirdi. Özkan, bu süre içinde kapalı  cezaevinden açık cezaevine gelen hükümlülerin de yasadan yararlanacağını  bildirdi.

Bir gazetecinin, 65 yaşını bitirmiş olanlar, yaşlılar, 0-6 yaş  arasında çocuğu bulunanların cezalarını hangi şartlarda konutta çekeceklerine  dair sorusu üzerine Özkan, şu yanıtı verdi:
"65 yaşını bitirmiş olanlarla ilgili 6 aydı, bu süreyi 1 yıla  çıkartıyoruz. 70 yaşını bitirmiş kişilerle ilgili 1 yıldan 2 yıla çıkartıyoruz,  75 yaşını bitirmiş hükümlülerle ilgili 2 yıldı, 3 yıla çıkarmış oluyoruz. 0-6 yaş  arası çocuğu olan hükümlülerin cezasının konutta infazını mümkün hale  getiriyoruz. Hastalarla ilgili, kendine bakamayacak durumda hasta oldukları Adli  Tıp Kurumundan alınacak raporla tespit ettirmiş olmak şartıyla bu yasa  kapsamından yararlanabiliyorlar."
"Açık cezaevinden çıkacak olanlarda istisna suçlar aranacak mı?"  şeklindeki soru üzerine Özkan, açık cezaevinde her türlü suçtan hükümlü  bulunduğunu belirterek, bu kişilerin zaten izin haklarının olduğunu söyledi.
 
Ceza infazında indirim yok
Özkan, infaz düzenlemesinin hükmün kesinleştiği andan itibaren, kapalı  cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme sürelerini  kapsayan dört aşamalı bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir ceza  indirimi söz konusu değil. Sadece ceza infaz sistemenin değişik aşamaları  arasında bir düzenleme yapıyoruz." diye konuştu.
Mükerrer suçların da kapsamda olup olmadığının sorulması üzerine  Özkan, istisna olarak saydıkları suçların dışında, mükerrer suçlardan hüküm  giymiş olanların da düzenlemeden yararlanacaklarını söyledi.