YÖK duyurdu! Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin esaslar güncellenerek yürürlüğe girdi!

28 Eylül 2021 Salı - 10:28 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 10:28

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) MEB ile yapılan protokol çerçevesinde Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin usul ve esasların güncellendiğini duyurdu. YÖK'ten yapılan açıklamada protokol çerçevesinde "usul ve esaslara uymak kaydıyla" üniversiteler Pedagojik Formasyon programı açabilecekler.


YÖK, MEB ile protokol çerçevesinde Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin  usul ve esasların güncellendiğini ve yürülüğe girdiğini duyurdu. YÖK'ten yapılan açıklamada protokol çerçevesinde "usul ve esaslara uymak kaydıyla" üniversiteler Pedagojik Formasyon programı açabilecekler. 
 
YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"Kurulumuzca 09.09.2021 tarihinde "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı”na ilişkin yapılan duyuru ile Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim alanında daha önce imzalanan iş birliği protokolünün güncellenmekte olduğu belirtilerek ilerleyen
günlerde konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklamanın yapılacağı ifade edilmiştir.
 
Bu kapsamda yapılan ortak çalışmalar neticesinde YÖK ve MEB arasındaki söz konusu iş birliği protokolü güncellenerek imzalanmıştır. Ayrıca Bakanlık tarafından “Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik
Uygulamasına İlişkin Yönergede”de güncellemeler yapılmıştır.
 
Kurulumuzca pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esaslar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu hale getirilmiştir. “Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”, güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitimöğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon
eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; “üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı” gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir."