Veteriner hekimler Kovid-19 aşısı için göreve hazır

AA |  23 Mart 2020 Pazartesi - 12:11 | Son Güncelleme : 23 03 2020 - 12:11

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve serum üretilmesi için bilgi ve laboratuvar deneyimlerini paylaşmak konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi.


Eroğlu, yazılı açıklamasında, veteriner hekimlerin hayvanlardan  insanlara geçen zoonoz enfeksiyonlar konusundaki geniş bilgi birikimlerine işaret  etti.
Şu an bilinen en az 1415 enfeksiyöz ajandan yaklaşık 868'inin ve yeni  ortaya çıkan etkenlerin yüzde 75'inin zoonoz olarak tespit edildiğini kaydeden  Eroğlu, bunlardan birinin de Kovid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüsü olduğunu  ifade etti.
Eroğlu, insanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının  hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının bu açıdan önemli  olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarının ortak yönetiminde,  veteriner hekimleri ve tıp doktorlarını içerisine alan ve başta hayvanlardan  insanlara bulaşabilen ve halk sağlığını tehdit eden Kovid-19 benzeri salgın  zoonoz hastalıkların kontrolü ve yok edilmesi olmak üzere, halk sağlığı ve hayvan  sağlığı konusunda çalışmalar yapacak ve stratejiler oluşturacak bağımsız bir  Zoonotik Hastalıklar Araştırma Enstitüsü kurulmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı  bünyesinde müstakil bir veteriner otoritesi veya Veteriner İşleri Genel  Müdürlüğünün kurulması da halk sağlığı ve hayvan sağlığı konusundaki birtakım  risklerin bertaraf edilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır."
Veteriner hekimlerin aşı ve serum üretmedeki tecrübe ve bilgi  birikimlerine işaret eden Eroğlu, Türkiye'de büyük çapta aşı ve serum  üretebilecek tesisler bulunduğunu ifade etti.
 
"Serbest veteriner hekimler sokağa çıkma yasağından muaf  tutulsun"
Türkiye'deki veteriner fakültelerinin 25'inde görevli yaklaşık 51  öğretim üyesinin viroloji anabilim dallarında görev yaptıklarının altını çizen  Eroğlu, bu bilim insanlarının, viral hayvan hastalıklarıyla mücadele, koruma  kontrol, tanı için klasik ve modern moleküler virolojik metotları başarılı  biçimde kullandıklarını, bu konuda yoğun bilgi birikimine ve araç-gereç açısından  donanımlı laboratuvarlara sahip olduklarını kaydetti.
Veteriner hekimlerin, SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesinde, inaktif  (ölü), rekombinant (DNA'nın yeniden dizaynı) aşı ve serum üretilmesi için imkan  verilmesi durumunda bütün bilgi ve laboratuvar deneyimlerini paylaşmak için  göreve hazır beklediklerini belirten Eroğlu, "Virüs izolasyonu, karakterizasyonu,  inaktif aşı, rekombinant aşı ve serum üretilmesi gibi birçok işlemin ilgili kamu  ve kuruluşları tarafından dikkate alınması önem arz etmektedir."  değerlendirmesinde bulundu.
Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğini serbest icra eden veteriner  hekimlerin, acil doğum, cerrahi müdahale ve diğer tedavi hizmetlerini  muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde verdiğini anımsatarak, "Sağlık  hizmeti sunan serbest veteriner hekimlerin de 65 yaş üzerine yönelik sokağa çıkma  yasağından muaf tutulmaları hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve kamu yararı  açısından zaruri görülmektedir." ifadesini kullandı.