Ve açıklama geldi! O kurumlara personel alımı yapılacak

24 Ocak 2019 Perşembe - 8:25 | Son Güncelleme : 24 01 2019 - 9:16

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanko Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversiteleri Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan bildiride öğretim elemanları alınacağı açıklandı


İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 24.01.2019

Son Başvuru Tarihi : 07.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.02.2019

Sınav Giriş Tarihi : 13.02.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 18.02.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mh. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk.

No: 2 Maslak/İSTANBUL

 

İSTENİLEN BELGELER:

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı CV)

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği

6. ALES Sonuç Belgesi

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi

8. Lisans mezunlarının, alanında iki yıllık deneyime sahip olduklarını gösterir çalışma belgesi veya hizmet belgesi

9. Barkodlu SGK hizmet dökümü

10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11. 2 Adet Fotoğraf

12. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge

13. Adli Sicil Kaydı

 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır."

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını veya 7 adet flash bellek veya 7 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak,bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri, onaylı lisans ve yüksek lisans transkriptleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, ALES'ten en az 70 puan aldığını gösteren sonuç belgesi, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik terhis belgesi ve ya tecil belgesi.

 

- Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri onaylı lisans ve yüksek lisans transkriptleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, ALES'ten en az 70 puan aldığını gösteren sonuç belgesi, nüfus cüzdanı sureti,erkek adaylar için askerlik terhis belgesi ve ya tecil belgesi.doktora öğrenci belgesi…

 

- Genel Bilgiler

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

-İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 
 

YÜKSES İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

21.01.2019 tarihli ve 30662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuru Tarihi : 21.01.2019

Son Başvuru Tarihi : 04.02.2019

Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Yüksekokul Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören/ANKARA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir

5 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

6 - Nüfus cüzdanı örneği

7- Adli Sicil Belgesi

8-Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

9- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

10 -Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - En Az Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.

3 - ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak.

4 - Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

5 - Özgeçmiş

6 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

7 - Nüfus cüzdanı örneği

8 - Adli Sicil Belgesi

9 -Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

10- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi .

11- Onaylı transkript belgesi.

Öğretim Görevlisi ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.02.2019

Sınav Tarihi : 08.02.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 13.02.2019

 
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

- Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

- Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, İş Tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitimöğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak altı (6) takım dosya,

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,

- Doçentlik veya Profesörlük Unvanıyla İlgili Atandığı Tarihler İle Görevi Süresince Disiplin Cezası Almadığını Gösterir Çalışılan Yerlerden Alınacak Resmi Onaylı Çalışma Belgesi,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,

- Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir

E-Devletten Resmi Kuruma Hitaben Alınacak Belge,

- Noter Tasdikli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi,

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

- Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,

- Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir

E-Devletten Resmi Kuruma Hitaben Alınacak Belge,

- Noter Tasdikli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi,

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158,

Bakırköy/İstanbul

Telefon : 0212 498 41 41

E-mail : ik@iku.edu.tr

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültenin Dekanlığına istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 24.01.2019

Son Başvuru Tarihi : 07.02.2019

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 12.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 15.02.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.02.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle

Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

1. Sağlık Bilimleri Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler

Yerleşkesi Adresi:

E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul.

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

 

Genel Şartlar:

1. 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.

2. Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvurabilmek İçin İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.

3. ALES’ten En Az 70, Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az 50 Puan Veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puan Almış Olmak Gerekir. Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.

4. Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.

5. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.

6. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,

8. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv kayıtlarının bulunmaması,

9. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme Veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

10.Müracaat Edecek Adayların Sınavların Aynı Gün Yapılacak Olmasından Dolayı Tek Bir Kadro İlanına Müracaat Etmeleri Gerekmektedir. Birden Fazla Kadroya Başvuran Adayların Her İki Başvuruları Değerlendirmeye Alınmayacaktır. (Birden Fazla Kadro İlanı Olması Durumunda)

Muafiyet:

1. Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış Veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)

2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV)

5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)

6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)

7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,

8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi

9. YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten EDevletten Alınacak Belge,

11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) *E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,

13. Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar