Türkiye'nin değeri iki kat arttı!

04 Mayıs 2014 Pazar - 12:23 | Son Güncelleme : 04 05 2014 - 12:23

‘Küresel Özel Girişim Sermayesi Raporu 2014’ açıklandı


2013 yılında girişim sermayesi birikimi 1 trilyon doları aşarken, bu rakamın sadece 400 milyar dolarlık kısmını satın alımlar oluşturuyor. Türkiye’de ise girişim sermayesi alımları 2012’de 57 iken, geçen yıl 35’e geriledi. Ancak buna düşüşe rağmen satın alımların ortalama değeri iki kart artı.

Bain & Company tarafından hazırlanan, “Küresel Özel Girişim Sermayesi Raporu 2014” açıklandı. Rapora göre dünyada özel girişim sermayesi sektörü değer bazında yüzde 3, fonların satın aldığı şirket sayısı bazında ise yüzde 11 oranında küçülürken, Avrupa diğer pazarlara göre en hızlı büyüyen bölge oldu. Girişim sermayesi birikiminin 1 trilyon doları aştığı belirtilen raporda, dünyada geçen yıl 400 milyar doları aşkın satın alım yapıldığı ifade edildi. Rapora göre, uluslararası fonların yeni yatırımlar gerçekleştirmesi ve işlem hacimlerinin yüksek olması beklenirken, büyük özelleştirmeler ve toplam satın alma miktarında artış beklenmiyor. Türkiye’deki girişim sermayesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Bain & Company İstanbul Ortağı Serhan Nadir ise, “Türkiye’de ise girişim sermayesi satın alımları bir önceki yıla göre 57’den 35’e geriledi. Ancak bu düşüşe rağmen Türkiye’deki alımların ortalama değeri iki kart arttı” dedi.

Bu sene dördüncüsü yayınlanan raporda, 2013 yılında nakit, nakde çevrilmesi kolay ve yatırıma dönüştürülebilir Özel Girişim Sermayesi birikiminin 1 trilyon ABD dolarını aştığı, bunun da piyasada yoğun bir rekabeti tetikleyerek varlık fiyatlarının yüksek kalmasını sağladığı belirtiliyor. Bu rakamın sadece 400 milyar ABD dolarını satın alımlar oluşturuyor. Rekor seviyede seyreden düşük faizin, hisse senedi piyasalarındaki canlılığın ve yüksek performanslı şirketlerin halka açılma işlemlerinin, satın alma & birleşme sayıları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Bunun sonucu olarak varlık fiyatlarının yükseleceği, rekabetin daha da zorlu hale geleceği değerlendirmesi yapılıyor.

Küresel fonlar 2013’te 461 milyar dolara ulaştı

2013’te özel girişim sermayesi şirketlerinin geliştirdikleri fonların küresel bağlamda %21 artarak 461 milyar ABD dolarına ulaştığını belirten Bain & Company Istanbul Ortağı Serhan Nadir, “Özel Girişim Sermayesi şirketlerinin önümüzdeki yıllarda bilinen büyüme stratejilerinden uzaklaşarak, portföylerine en çok değer katabilecekleri sektörlere yoğunlaşmalarını bekliyoruz. ‘Nerede oynamalı’ ve ‘nasıl kazanmalı’ soruları gittikçe daha fazla önem kazanacak” dedi. Serhan Nadir, “Kazananları, daha düşük performans gösterenlerle karşılaştırdığımızda üç şeyi daha iyi yaptıklarını görüyoruz: kazanan anlaşma sayıları kaybeden anlaşma sayılarına göre daha yüksek, yaptıkları anlaşmalarla daha yüksek getiri elde ediyorlar ve anlaşmaları, kazandıran anlaşmalara dönüştürüyorlar” dedi.

Türkiye’de alımlar sayıca azaldı, değeri iki katı arttı

2013’te Türkiye’deki Özel Girişim Sermayesi piyasasının pek çok açıdan küresel piyasalardaki gelişmelere benzer bir eğilim takip ettiğini söyleyen Serhan Nadir, “Türkiye’deki sağlıklı ekonomik büyümeye rağmen Özel Girişim Sermayesi satın alımları 2012’de 57 iken, 2013’te 35’e düştü. Bununla beraber yapılan alımların ortalama değeri iki katı arttı” dedi.

Türkiye’deki Özel Girişim Sermayesi şirketleri pazara fırsatçı yaklaşıyor

2014 yılı öngörülerini paylaşan Bain & Company Istanbul Ortağı Serhan Nadir, “Türkiye Özel Girişim Sermayesi piyasası nispeten daha genç. Yeterli sayıda hedef şirket olmadığı için endüstri bazlı bir odaklanma daha zor. Türkiye’de aktif olan Özel Girişim Sermayesi şirketlerinin, şu ana kadar yaptıkları gibi 2014’te de fırsatçı bir yaklaşımla, pazar rayici üstünde getiri sağlayan şirketleri mercekleri altına almalarını bekliyoruz” dedi.

“Küresel Özel Girişim Sermayesi Raporu”nda 2014 yılında küresel pazarı şekillendiren üç dinamikten bahsediliyor:

1- Sermaye stoklarına yeni para girişi: 2013’te kaynak yaratmada önemli bir başarı elde edildi; yatırıma dönüştürülen eski sermayenin yerine yenisi kondu. 2007 ve daha önceki yıllardan kalan getirilerin neredeyse tümü ile yatırım yapıldı. Gelişmekte olan pazarlarda ise bir istisna olarak, 2013’teki taze fonlar yaklaşık 10 yıldır bekleyen nakit kaynaklara ilave edildi.

2- Gölge Sermaye: Rekabeti sertleştiren bir diğer unsur kurumsal yatırımcıların kontrol ettiği “gölge sermaye”nin 2014 yılında ulaştığı miktar oldu. Bain’in ABD merkezli, 2009 – 2013 arasında gerçekleşen ve değeri 1 milyar ABD dolarının üstünde olan 228 satın alma üzerinde yaptığı inceleme, satın almaların sadece % 20’sinde sorumlulukları sınırlı yatırımcıların (LP) yer aldığını ortaya koydu. Raporda, rekabetin ve getiri arayışının artmasıyla, gölge sermayenin rolünün izlenmeye değer bir trend olacağı ifade ediliyor.