Sözleşmeli personelin refakat izni var mıdır?

15 Mayıs 2019 Çarşamba - 16:58 | Son Güncelleme : 15 05 2019 - 16:58

Kamuda sözleşmeli personel olarak çalışanlar, bakmakla yükümlü oldukları kişilerle alakalı olarak kullanacakları refakat izni haklarının detaylarını merak ediyor. Peki sözleşmeli personelin refakat izni ne kadardır, bu izni kullanmanın şartları nelerdir? İşte refakat izni ile ilgili olarak tüm merak edilenler…


Kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri sözleşmeli personel denmektedir. Peki sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu ve hasta durumdaki kişilerle ilgili refakatçi olmak için izin alma hakkı var mıdır? Bu izni hangi şartlarda ne süre boyunca alabilir?

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN REFAKAT İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 9. maddesi bu konuyu düzenlemektedir. Bu maddeye göre; "Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir