Özel okullar yüz yüze eğitim yapabilecek mi? MEB özel okullarda yüz yüze eğitim açıklaması!

25 Eylül 2020 Cuma - 12:46 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 12:46

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullardaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin valiliklere yazı gönderdi. Bakanlık gönderdiği yazıda, özel okul öncesi egˆitim veren kurumlarda yürütülecek kulüp faaliyetleri, özel ilkokulların 1. sınıflarında yüz yüze egˆitim verilmesi, özel okulların 8 ve 12. sınıflarında yapılacak takviye kursları, özel ögˆretim kurslarında yürütülecek egˆitim faaliyeti ile izinsiz egˆitim faaliyetinde bulunan yerler hakkında taraflarına ulas¸an talep ve s¸ikayetler üzerine, bazı açıklama ve uyarılarda bulunmanın zaruret doğurduğunu söyleyerek, özel okullarla ilgili merak edilen yüz yüze eğitim hususuna değindi. Peki, Özel okullar yüz yüze eğitim yapabilir mi?


Özel okullarda yüz yüze eğitim konusu merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullarda uygulanan yüz yüze egˆitim programının aynısının uygulanacağını, özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında hiçbir s¸ekilde yüz yüze egˆitim veya herhangi bir etkinliğe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

Özel okulların 8 ve 12. sınıf ögˆrencileri için 17 Agˆustos 2020-6 Haziran 2021 arasında takviye kurs faaliyetleri yapılacak. Bu sınıfların dıs¸ında hiçbir suretle takviye kurs faaliyeti düzenlenmeyecek.

Özel ögˆretim kursları, sadece kurum açma izinlerinde belirtilen bilim grubunda yüz yüze egˆitime devam edebilecek.

Kis¸isel gelis¸im kursları ile digˆer çes¸itli kurslarda da sadece kurum açma izinlerinde belirtilen ögˆretim programında yüz yüze egˆitim sürdürülecek.

8 ve 12. sınıf ögˆrencileri için destekleme ve yetis¸tirme kursları ile takviye kursları açık olup yüz yüze egˆitim verildigˆinden, bu kurslara devam eden ögˆrencilerin yurt veya pansiyon ihtiyaçlarının kars¸ılanabilmesi için özel ögˆrenci yurt ve pansiyonları "Egˆitim Kurumlarında Hijyen S¸artlarının Gelis¸tirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nda belirtilen s¸artlar yerine getirilerek açılacak.

İZİNSİZ ÇALIŞAN KURUMLARA CEZA

Bu su¨rec¸te her ne ad altında olursa olsun Bakanlıktan veya valiliklerden kurum ac¸ma izni ile is¸ yeri ac¸ma ve c¸alıs¸ma ruhsatı almaksızın egˆitim faaliyetinde bulunan ve valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonlarınca tespit edilen kis¸i veya yerler hakkında, bru¨t asgari u¨cretin 20 katı idari para cezası uygulanacak, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

ÖZEL OKULLAR YAZ OKULU/KULÜPLERİ AÇILABİLECEK Mİ?

Özel okul öncesi eğitimi veren kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde, "Egˆitim Kurumlarında Hijyen S¸artlarının Gelis¸tirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla, özel okul öncesi eğitim veren kurumlarda, yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecek, başvuru olması halinde yenileri de açılabilecek.