Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » 5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü...

5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü...

Türkiye’de milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıkladı. 5 yıl erken emeklilik, ücretsiz izin, doğum borçlanması, emzirme ödeneği, evlilik ve kıdem tazminatı… Hamile olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede kadınlar nasıl çalışır? Ne kadar emzirme ödeneği alırlar? Erken emekliliğin şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı yazarımız Dr. Cahit Evcil yazdı, işte emekçi kadınların çalışma hayatında sahip oldukları hakları…

5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü... Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu tutardan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 13’üncü maddesiyle çocuğu olan sigortalılara kısmi zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. Doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma 4857 sayılı Kanunun 74’üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra uygulanacaktır. Kadın çalışan doğum sonrası ücretsiz izin kullanırsa ücretsiz izinden sonra kısmi zamanlı çalışma talep edilebilecektir. Kısmi zamanlı çalışma hakkından mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar yararlanılabilecektir.