LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

24 Haziran 2019 Pazartesi - 8:26 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 10:15

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 sınav takvimine göre, Merkezi Sistem Sınavları içerisinde değerlendiren LGS'nin 2019 sonuçları bugün 'meb.gov.tr' üzerinden öğrenilebilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran tarihinde uygulandı. Şimdi hem öğrenciler hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velilerin gözü kulağı LGS sonuçlarında. Bakanlığın yayımladığı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre LGS sınavının sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih süreci de başlayacak.
 
1526 DEVLET OKULUNA SINAVLA YERLEŞTİRME YAPILACAK
 
Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 devlet lisesi LGS ile öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak.
 
SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ
 
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
 
LGS'DE PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
 
LGS için puan hesaplama işlemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yönergelere uygun şekilde gerçekleşecek. Tek puan türünde hesaplanacak olan öğrenci puanları bakanlık değerlendirmesinde şu aşamalardan geçecek;
 
1- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.
 
2- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.
 
3- Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.
 
4- Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanacak.
 
5- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecek. 
 
6- Her alt test için hesaplanan standart puanlar, altta verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunacak.
 
Alt Testler Ağırlık Katsayıları
 
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1
 
7-  Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilecek.
 
8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacak.
 
9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
 
Ham puan hesaplaması şu formülle yapılacak;
 
Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması şu formülle yapılacak;
 
Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
 
 
Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması