Kızılderililere ait olan Cesaret Çemberi Eğitim Modeli nedir?

11 Aralık 2017 Pazartesi - 15:40 | Son Güncelleme : 11 12 2017 - 15:43

Cesaret Çemberi, Kızılderili yerlilerin çocuklar için benimsediği davranış ve eğitim modelidir. Bu model, Kızılderililer üzerine araştırma yapan Dr. Steve Van Bockern, Dr. Martin Brokenleg ve Dr. Larry Brendtro adlı antropologların çalışmaları sonucu ortaya çıktı.


Cesaret Çemberi ya da Cesaret Halkası, 4 temel esasa dayanıyor. Bu esaslar Aidiyet, Ustalık, Bağımsızlık ve Cömertlik.

Cömertliğin Özü

Cömertlik, çocuk eğitiminde önemli bir tutar. Yetiştirilen çocuk, başkalarının hayatını önemser ve onlar için hassasiyet duyar. Duyduğu bu hassasiyet, ona yaşama amacı ve yardımseverlik aşılar. Yardımlaşma ve dayanışmada cömertlik kazanır.

Aidiyetin Özü

Kızılderililerde aidiyet, yalnızca aileye değil; kabileye duyulur. Günümüz aile düzeninde düşününce kabile demek, tüm yakın akrabalar, arkadaşlar ve yakın çevre olarak düşünülebilir.

Kızılderili antropoloğu Ella Deloris'in tanımına göre "Tanıdığınız herkesle ilişki içerisinde olmak" aidiyetin özünü oluşturuyor.

Bağımsızlığın Özü

Çocuklar, küçük yaşlarından itibaren karar alma yetisi kazanır, sorun çözmeye alıştırılır ve sorumluluk almaları sağlanır. Fakat bu yetiler çocuklara kazandırılırken kesinlikle zorlama yapılmaz; yalnızca rehberlik edilir. Bu yüzden çocuklara geniş zaman ve çokça fırsat sunulur. Bağımsızlık, saygı ve iç disiplin dahilinde kazanılır.

Ustalığın Özü

Kızılderili kültüründe rekabet yoktur. Çocuklar, bir konuda uzman olmuş büyüklerinden bir şeyler öğrenmeye çalışır ve deneyimli insanları model olarak alırlar. Bu öğrenim sürecinde amaç, başkalarından üstün olmak değil; yalnızca kişisel gelişim sağlamak ve ustalık kazanmaktır. 

Bu yetkinlik kazanma arzusunun da insana doğuştan gelen başarma isteğinin bir sonucu olarak görülür.