İşçiyi performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarmanın şartları nelerdir?

14 Ocak 2019 Pazartesi - 10:50 | Son Güncelleme : 14 01 2019 - 10:50

Kanuna göre, bir çalışanı işten çıkartabilmek için ortada haklı bir sebep olması gerekmektedir. Performans konusu da işten çıkarmanın sebeplerinden biri olabileceği gibi bu sebeple yapılan fesihler için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Peki performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesini fesh etmenin şartları nelerdir?


Performans düşüklüğü sebebiyle işçinin sözleşmesini fesh etmek, İş Kanunu ile bazı şartların yerine getirilmesine bağlanmıştır. İşverenin performans sebebiyle çalışanını çıkarması için yerine getirmesi gereken koşullar bulunmaktadır. İşte çalışanların bu konuda merak ettiği detaylar...

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ İLE FESİH İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

44857 sayılı İş Kanununun 18 ila 21’inci maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda, feshin yazılı olarak bildirilmesi, feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi, feshe bağlı olarak ortaya çıkan yasal hakların fesih tarihinde işçiye ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin işçinin performansına dayalı olarak feshinin mümkün olabilmesi için, işçinin bu konuda savunmasının alınması, gerekiyorsa performansının izlenmesi için kendisine bir süre verilmesi esastır. Performansa dayalı fesihlerde, feshe temel oluşturan performans ölçümlerinin somut ve ölçülebilir verilere dayanması gerekmektedir. Sübjektif değerlendirmelere dayalı performans ölçümleri, iş sözleşmesinin feshine temel oluşturamaz. İş sözleşmesinin objektif ölçümlerden uzak performans değerlendirmelerine dayalı olarak feshi, fesih sırasında yasa ile belirlenen fesih usullerinin yerine getirilmemesi durumlarında işçinin feshin geçersizliği ve işe iade talebi ile yargı yoluna başvurması halinde işçi işe edilebilmektedir