İşçi, haksız yere işten çıkarılırsa ne olur?

18 Ocak 2019 Cuma - 8:37 | Son Güncelleme : 18 01 2019 - 8:37

İşverenin çalışanını haksız yere işten çıkardığı tespit edilirse, bunun ne gibi durumlar doğuracağını merak eden işçiler, geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını öğrenmek istiyor. Haksız fesih durumunda işçinin hakları nelerdir, bu durumda işçi ne kadar ücrete hak kazanır? İşte cevaplar...


Haksız yere işten çıkarıldığını düşünen ve bunu mahkemede kanıtlayan işçi, geçersiz fesih sebebiyle bazı haklara kavuşmuş olur. İş Kanunu bu gibi durumlarda işverenin ne gibi yükümlülükleri olduğunu açıkça belirtir.

HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

İş Kanunu Madde 21,"İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur." demektedir.

HAKSIZ FESİH SEBEBİYLE İŞÇİ NE KADAR ÜCRET ALIR?

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları  ödenir.İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı,  yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.