Devlet memurları hangi durumlarda aile yardımı ödeneği hakkını kaybeder?

23 Ocak 2019 Çarşamba - 11:38 | Son Güncelleme : 23 01 2019 - 11:38

Memurlara, çalışmayan eşleri ve çocukları için devlet tarafından belirli oranlarda verilen aile yardımı ödeneği, bazı durumlarda kesiliyor. Devlet tarafından memurların bütçesine destek olmak amacıyla verilen aile yardımı hakkının kaybedildiği haller ile ilgili detaylar haberimizde...


Aile yardımı ödeneği, memurların herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşleri ve çocukları için belirlenen gösterge rakamları üzerinden her ay yapılan yardımlardır. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Peki aile yardımı ödeneği hakkını memurlar hangi durumlar gerçekleşirse kaybeder. İşte detaylar...

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme konusunda şu maddleri sıralar:

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

Ayrıca  aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

-Evlenen çocuklar,

-25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

-Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

-Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.