Anayasa Mahkemesi'den flaş özel harekat kararı

13 Kasım 2019 Çarşamba - 12:43 | Son Güncelleme : 13 11 2019 - 12:51

Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS şartı aranmadan polis alınmasını Anayasaya aykırı bulmadı. CHP'nin başvurusunu reddetti.


Anayasa Mahkemesi özel harekat polislerinin KPSS alımı ile ilgili CHP'nin başvurusunu karara bağladı.2016 yılında yapılan düzenlemeyle, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, 28 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile özel harekat polisi alınması konusunda düzenleme yapılmıştı.Bu düzenlemenin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptali talebini reddetti.
 
Karar gerekçesinde, AYM'nin "kanun koyucunun kamu yararı anlayışının isabetli olup olmadığı değil, incelenen kuralın kamu yararı dışında belli bireylerin ya da grupların çıkarları gözetilerek yasalaştırılmış olup olmadığı incelenebilir." ifadeleri yer aldı.
 
 
İŞTE O DÜZENLEME 
 
Özel Harekat Polisi şartlarının belirtildiği 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilgili hüküm şu şekilde: “MADDE 26- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun ek 24 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı Kanunun geçici 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkrası” ibareleri “altıncı fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir. “Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuzaltı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir.”