• »
  • Gündem Haberleri »
  • Af yasası son dakika bugün 2020 | İnfaz düzenlemesi kabul edildi! Af yasasından kimler faydalanıyor? Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak?

Af yasası son dakika bugün 2020 | İnfaz düzenlemesi kabul edildi! Af yasasından kimler faydalanıyor? Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak?

14 Nisan 2020 Salı - 14:09 | Son Güncelleme : 14 04 2020 - 14:09

2020 af yasası Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Af yasasında neler var, neleri kapsıyor? Af yasasından kimler faydalanıyor? Tutuklular aftan yararlanabilecek mi? soruları af yasasının genel kuruldan geçmesiyle yoğun bir şekilde mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Af yasası ne oldu merakıyla ceza infaz ile ilgili son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip ediliyordu. Meclis Genel Kurulu, bu hafta 70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan infaz düzenlemesi teklifini yasalaştırmak için mesaisini tamamladı. Af yasası Meclis'ten geçti. İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. Kasten yaralama suçunun; üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek. 2020 af yasası Resmi Gazete'de yayımlandı mı?


Meclis, AK Parti ve MHP gruplarının ortak  hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesaiye geçtiğimiz günlerde başladı. TBMM Genel Kurulu bugün günü toplanarak infaz düzenlemesini  içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri pazar günü tamamlandı.İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin  İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 2020 af yasası Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Af yasasında neler var, neleri kapsıyor? Af yasasından kimler faydalanıyor? Tutuklular aftan yararlanabilecek mi?

KİMLERE AF GELDİ, HANGİ SUÇLARI KAPSAMIYOR?

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu  nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın,  verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise  ceza bir kat oranında yükseltilecek.

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya  yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç  bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar  aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, 2 yıldan  6 yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir  örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat  artırılacak.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz  kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile  gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin  tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan  değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren  1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, idare ve  gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda  bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza  infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda  geçiren iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme  tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle  infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz  kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız  idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan  hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs  2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık  sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş  hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.

Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame  ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

Denetimli serbestlik kapsamında hükümlünün takibi, rızası alınarak  kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Yargı personeli ile ceza infaz kurumları personeli atamalarında, hukuk  fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek  yüksekokullarının adalet veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise  veya meslek liselerinin adalet alanından mezun olanlara da öncelik tanınacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, kaçakçılık fiiline konu  eşyanın değerinin "hafif" olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, "pek  hafif" olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda düzenlenen suçlar bakımından  kovuşturma evresinde de etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN OYLAMASI DA YAPILACAK

Genel Kurulda, geçen hafta görüşmeleri tamamlanan uluslararası  anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 14 kanun teklifinin oylaması  da yapılacak.

Tekliflerin oylamasının, infaz düzenlemesi öncesinde yapılması  bekleniyor. İnfaz düzenlemesi görüşmelerinin Genel Kurulun çalışma günlerinde  tamamlanamaması halinde, 10 Nisan Cuma günü de toplanması planlanıyor.