YÖK'ten KKTC'de okuyan öğrenciler için flaş karar

AA |  21 Mart 2020 Cumartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 21 03 2020 - 10:18

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin denklik işlemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma şartı aranmayacak.


YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.
 
Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yüksekögˆretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmus¸ ve Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün ögˆretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün ögˆretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi. 
 
Bu kapsamda, yüksekögˆretim kurumlarınca her düzeydeki yüksekögˆretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 egˆitim ve ögˆretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan ögˆretimle yürütülebilecek.
 
Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılarak egˆitim verilebilecek.
 
ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSU 
 
Yüksekögˆretim kurumları, program çes¸itlilikleri ve alt yapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün egˆitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri egˆitim ve ögˆretim faaliyetlerini, niteligˆi göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan ögˆretim yoluyla sürdürebilecek.
 
Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.
 
Sınavlar ve ögˆrenci bas¸arısının degˆerlendirilmesine ilis¸kin hususlar, ilgili programın ögˆrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yas¸anabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan s¸effaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" dogˆrultusunda yürütülecek.
 
ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU DA DİKKATE ALINACAK
 
Bu yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan ögˆretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli ögˆrencilerin engel durumunu mümkün oldugˆunca dikkate alacak.
 
Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurul tarafından tanınan ve Yüksekögˆretim Kurulu izniyle T.C. uyruklu ögˆrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan ögˆretimle egˆitim ve ögˆretimin devam edebilecegˆi anlamına gelecek ve konuya ilis¸kin uygulama, sadece Kovid-19 salgını dönemince geçerli olacak.
 
Kovid-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.
 

ETİKETLER

YÖK öğrenci KKTC