YÖK Başkanı Saraç duyurdu: Bir ilk olacak...

AA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 12:57 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 13:07

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ilk kez yürüttükleri çalışma kapsamında, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin sadece "en yüksek performans sergiledikleri alanlarına" olmak üzere 215 yeni akademisyenin atamasının yapılacağını bildirdi.


 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı  Prof. Dr. Yekta Saraç,YÖK'ün araştırma ve aday araştırma üniversitelerine ilişkin  yürüttüğü çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı. Yeni YÖK olarak ülkenin öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında  nitelikli bilgi üretmeyi teşvik etmek, araştırmacı doktora sahibi insan sayısını  artırmak, disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek,  uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversitelerin uluslararası  görünürlüğünü artırmak amacıyla Türk yükseköğretiminde bir ilk olan "İhtisaslaşma  ve Misyon Farklılaşması Projesi"ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Saraç,  bu  projenin araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler  olarak iki kulvarda sürdürüldüğüne dikkati çekti.
 
 Türk yükseköğretim sistemine kazandırdıkları bu süreçlerde yeni bir  adım atarak araştırma ve aday araştırma üniversiteleri için ek kadro takviyesinin  yapıldığını anımsatan Saraç, yeni çalışmalarında da bu kadroların kullanımı için  ilgili üniversitelerin güçlü yönlerinin esas alındığını açıkladı.
 
Üniversitelerin en iyi performans sergiledikleri çalışma alanları  belirlendi
 
Yekta Saraç, projenin hayata geçirilmesinden sonra YÖK tarafından  araştırma ve aday araştırma üniversitelerine her yıl ek kadro desteğinin  sağlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cari usule ilaveten araştırma üniversitelerine verilen bu ek  kadrolar, rektörlükçe üniversitelerin çeşitli bölümlerine eşit olarak  dağıtılmaktaydı. Bu dağıtımın YÖK'ün projesine olumlu katkısı sınırlı oluyordu.  Bunun üzerine başarıyı esas alacak şekilde yeni bir uygulamaya geçilmesi  gerektiği düşüncesiyle Yeni YÖK olarak yeni bir uygulamayı hayata geçirdik.  Başarılı üniversitelerde başarılı birimlerin öne çıkarılmasını hedefledik. Bu  projenin başarıya ulaşmasında veri yönetimine dayalı doğru bir yönlendirmenin  öneminin büyük olduğu da dikkate alınarak, araştırma üniversitelerinin  uluslararası görünürlüğü önde olan birimleri ve bölümleri, en yüksek performans  sergiledikleri çalışma alanları titiz bir çalışma ile belirlendi."
 
 Belirlenen üst alanlar ve öneri mahiyetinde sunulan alt alanlar  çerçevesindeki ilgili ana bilim dallarının öğretim elemanı kadrolarında, 2019  yılında kullanılmak üzere (cari usuldeki kadro atama izinlerine ilaveten) her bir  araştırma üniversitesine 15, her bir aday araştırma üniversitesine de 10 adet  ilave atama izninin Kurulumuzca yükseköğretim kurumlarına tahsisi teklifimiz  Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulunmuş ve bu politikamız desteklenmiştir.  Kendilerine müteşekkiriz."
 
  
 "Atama yapılabilecek üst ve alt alanlar belirlenerek kadro tahsisi  yapıldı"
 
Bu çalışmayla birlikte ilk kez, araştırma ve aday araştırma  üniversitelerine verilen bu ilave kadrolar için YÖK'ün belirlediği üst alanlar ve  öneri mahiyetinde sunduğu alt alanlardaki ilgili ana bilim dallarına atama  yapılmasının şart koşulduğunu bildiren Saraç, "Üniversiteler, ilave atama  izinlerini yapılan çalışma neticesinde belirlenen en yüksek performans  sergiledikleri alanlarda kullanabilecek. Biz çerçeveyi belirledik, üniversiteler  de bu çerçeve ile sınırlı olmak üzere ana bilim dallarını belirleyecek." dedi.
 
Saraç, bu projeyle araştırma üniversitelerinin desteklenmelerinde ilk  defa uluslararası sıralamalardaki yerlerine katkı sağlayan birimlerin merkezi  olarak desteklenmesi aşamasına geçildiğini kaydederek, "Belirlediğimiz alanlar  aynı zamanda bu üniversitelerin uluslararası sıralamalarda daha fazla varlık  gösterdikleri alanlar. Bundan sonraki aşama ise bunun daha alt birimine geçmek,  yani başarılı akademisyene değmek.  Bütün sistem, başarılı üniversite, başarılı  bölümler, başarılı bilim insanları ve başarılı öğrenciler merkeze alınarak, yani  yukarıdan aşağıya doğru her düzeyde başarıya esaslı bir yapılanma ile yeniden  inşa ediliyor. Sistemi tecrübe ve bilgiye dayalı bir zeminde, başarıyı  önceleyerek yeniden kurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
  Sağlık, fen ve mühendislik bilimleri üst alanlarda ağırlıkta
 
 YÖK tarafından her üniversiteye farklı olacak şekilde belirlenen üst  alanlar arasında fizik ve astronomi, yer bilimi, biyokimya, genetik ve moleküler  biyoloji, enerji, farmakoloji, toksikoloji ve farmasötikler, bilgisayar bilimi,  tarım ve biyolojik bilim, inşaat ve yapısal mühendislik, kontrol ve sistem  mühendisliği, endüstri ve imalat mühendisliği, malzeme bilimi, tıp ve sağlık, diş  hekimliği, kimya, kimya mühendisliği, psikoloji ve matematik gibi alanlar  bulunuyor. YÖK'ün yeni düzenlemesine göre örneğin Ankara Üniversitesi YÖK  tarafından belirlenen sadece "fizik, tıp ve sağlık, çevre bilimi, diş hekimliği  ve psikoloji" üst alanları ile önerilen alt alanlarla ilişkilendirilen kadrolara  atama yapabilecek.
 
Üst alanlara ait alt alanlar da öneri mahiyetinde üniversitelere  iletildi
 
 Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi için belirlenen yedi üst alandan  biri olan "yer bilimi" alanı için depremler, aerosoller, hava kalitesi, iklim  modelleri, flotasyon, uydu görüntüleri alt alanları önerildi. Boğaziçi Üniversitesi için belirlenen 6 üst alandan biri olan "kontrol  ve sistem mühendisliği" için "kontrolörler, karar verme sistemleri, bulanık  mantık, çok etmenli (multi-agent) sistemler, robotik, hata tespiti (endüstriyel  elektronik), proses izleme"; Gazi Üniversitesi için belirlenen 6 üst alandan biri  olan "elektrik elektronik mühendisliği" için "galyum nitrür, ışık yayan diyotlar,  yüksek elektron hareketlilik transistörleri, rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi  iletim ağları, kablosuz sensör ağları, sensör düğümleri" alt alanlar olarak  önerildi. Hacettepe Üniversitesi için belirlenen yedi üst alandan biri olan "tıp  ve sağlık" için alt alan olarak "immünoloji, alerji, mikrobiyoloji, nörolojik  hastalıklar ve omurga hastalıkları üzerine temel araştırmalar" önerildi.
 
Saraç, bu yaklaşımın diğer alanların ihmal edildiği anlamına  gelmeyeceğini, sistemin bütününü, yani fen-mühendislik, sağlık ve sosyal alanları  da desteklediklerini fakat bunu artık üst bir politika ve planlama çerçevesinde  yaptıklarını söyledi.
 
 Yekta Saraç, şunları kaydetti: "Bu atılan son adım ise ülke kalkınmasının yanı sıra üniversitelerin  dünya sıralamalarındaki yerinin yükselmesine de katkı sağlayacaktır. Yeni YÖK  olarak üniversiteleri birbiriyle yarıştığı bir aşamaya getirdik. Bundan sonraki  aşama olarak araştırma üniversitelerinin bölümlerinin ve ana bilim dallarının da  birbirleriyle rekabet edeceği ve yarışacağı bir aşamaya geçirmek istiyoruz. Çok  üreten ile az üreten tefrik edilmeli. Bu gibi yeni ve yenilikçi girişimlerimiz  önümüzdeki günlerde devam edecektir. Bundan sonra başarılı akademisyenlere de  değmek istiyoruz."
 
Proje kapsamında 11 araştırma, 5 aday araştırma üniversitesi  belirlenmişti
 
YÖK tarafından ilgili paydaş kurum ve kuruluşların da görüşleri  dikkate alınarak Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe,  İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İzmir Yüksek  Teknoloji ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri "araştırma üniversitesi" olarak,  Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik üniversiteleri de "aday araştırma  üniversitesi" olarak belirlenmişti.