Yargı ‘doğa ve canlılar’ için durdurdu

14 Ağustos 2018 Salı - 2:30 | Son Güncelleme : 14 08 2018 - 2:30

İzmir’deki ‘Körfez Geçiş Projesi’ için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu’ kararına karşı İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davasında, mahkeme projenin koruma alanları ile Gediz Deltası’ndaki olumsuz etkilerin incelenmediğini belirterek durdurulmasına karar verdi


Körfez Geçiş Projesi’ için verilen ‘ÇED olumlu’ kararına karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve Doğa Derneği ile 85 kişi tarafından dava açıldı. İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol, dava açan kurumlar adına yaptığı açıklamada, İzmir Körfez Otobanı’nın inşa edilmesi halinde dünyadaki 10 flamingo türünden 1’inin yaşadığı Gediz Deltası’nın büyük tehdit altına gireceğini, kuşların ve körfezdeki doğal yaşamın zarar göreceğini öne sürdü. İzmir’in Gediz Deltası’nın, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşam alanlarından olduğunu kaydeden Erkol, Türkiye’deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı’ndan biri olan bölgenin, aynı zamanda doğal sit alanı olarak korunduğunu söyledi. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Erkol, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından, 40 binden fazla flamingonun yuvası Gediz Deltası’nın, UNESCO’nun Dünya Doğa Mirası ile ilgili kriterinin tamamını sağlamadığını aktardı.

İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi kararında, proje uygulama alanında ortaya çıkabilecek habitat ve lokalite kayıpları ile ilgili detaylı değerlendirmenin yer almadığını belirtti. Kararda ayrıca ÇED projesinde verilmiş olan jeolojik özel detay haritalama ve zemin etüt çalışmaları içermediği, projenin temelini oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bir bilgi olmadığı da yer aldı. Batırma tünel ile geçiş yapılan İnciraltı bölümünün aktif fay hattı zonundan geçmekte olduğu, gerek çakım sırasındaki ekipman hareketi nedeniyle gerekse çıkacak gürültü sonucunda deniz tabanındaki canlı yaşam ile burada yaşayan flamingo ve diğer canlıların üzerinde olumsuz etkiler meydana geleceğine değinildi.

Mahkeme: Canlılar olumsuz etkilenir

Mahkeme kararında ayrıca Çiğli çıkışından otoyol bağlantısına kadar olan kısımda geniş kapsamlı bir dolgu faaliyetinin söz konusu olacağı ve bu inşaat nedeniyle de canlı hayatının olumsuz etkileneceği vurgulandı. Projenin koruma alanları ve Gediz Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince göz önüne alınmadığı belirtildi. Projenin kuzey aksının çok önemli bir doğa koruma alanı içerisinden geçtiği, güzergahın güney bölümünde de korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir kent bölgesinin yer aldığı, ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.