Gazetevatan.com » Yazarlar » Çocuk yetiştirmede ne ölçüde başarılıyız?

Çocuk yetiştirmede ne ölçüde başarılıyız?

18 Aralık 2015 Cuma


 
Mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek anne babaların en büyük amacı. Ancak bu o kadar da kolay olmuyor. Peki çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştiriyoruz, nasıl anne babalarız? Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun düzenlediği “Türkiye’de Aile ve Çocuk Eğitimi” forumunda, GfK Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Aile ve Çocuk Eğitimi Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye kamuoyunun yüzde 42’si ebeveynlerin çocuk yetiştirmekte başarısız olduğunu, yüzde 66’sı ise ebeveynlerin desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.
 
Güneydoğu Anadolu başarılı buluyor!
 
Türkiye’de ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme ve eğitme konusunda başarısız bulduklarını belirtenlerin oranı yüzde 42. Bölgelere bakıldığında, ebeveynleri başarız bulanların en yüksek olduğu bölge yüzde 76 ile Ege Bölgesi. 
 
Ege’yi yüzde 48 ile Marmara Bölgesi takip ediyor. Ebeveynleri başarılı bulanların en fazla olduğu bölgeler ise yüzde 38 ile Güneydoğu Anadolu yüzde 30 ile Doğu Anadolu Bölgesi. 
 
Başarısızlığın temel nedeni bilgisizlik
 
Ebeveynleri çocuk yetiştirmede başarısız bulanların yarısından fazlası (yüzde 57) ebeveynlerin bilgi sahibi olmadıkları için başarız olduklarını düşünüyor. Yüzde 28, ebeyenlerin kendileri de iyi yetiştirilmedikleri için derken, kitlenin yüzde 14’ü ise ekonomik ve sosyal imkanların yetersizliğini neden olarak gösteriyor. 
 
 
Ebeveynler eğitim almalı 
 
“Türkiye’de anne-babaların çocuklarla doğru iletişim kurabilme, kendileri, çevrelerine faydalı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirme konusunda eğitime ihtiyaçları vardır” ifadesine katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 66 iken, bu ifadeye katılmadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 7. Yüzde 27’lik bir kesim ise “Ne katılıyorum ne katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmiş. Bu ifadeye katıldığını belirtenlerin en yüksek olduğu bölge yüzde 87 ile Ege Bölgesi. 
 
İç Anadolu Bölgesi Ege’yi yüzde 81 ile takip ediyor. Bu ifadeye katılmadığını belirtenlerin en yüksek olduğu bölgeler ise sırasıyla yüzde 17 ile Güney Doğu Anadolu ve yüzde 16 ile Karadeniz bölgeleri. Ebeveynlerin eğitim alması gerektiğini düşünenler, ebeveynlerin özellikle aile içi iletişim konusunda eğitilmeye ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.  
 
Eşlerine danışıyorlar
 
Ebeveyn olanlar, çocuğuyla nasıl iletişim kuracaklarını şaşırdıklarında veya bir problemi çözemedikleri durumda ağırlıkla eşlerine danıştıklarını belirtiyorlar (yüzde 39). “İç güdülerime göre hareket ederim” diyenler ise yüzde 20 oranında. Diğer bölgelere göre yüzde 66’lık oranla İç Anadolu’daki ebeveynler arasında, çocukla ilgili bir problemle karşılaştıklarında eşlerine danışmayı tercih edenler daha fazla.
 
 Güney Doğu Anadolu’da ise ebeveynlerin yüzde 40’ı güvendikleri arkadaşlarına danışmayı tercih ediyor.
 
Cinsel istismar ve eğitim
 
Türkiye’de çocuklara cinsel istismar ve bu gibi durumlarda ne yapmaları, nereye başvurmaları gerektiği konusunda eğitim verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68 iken sadece yüzde 10’u eğitime gerek olmadığını düşünüyor. Eğitim verilmesi gerekmiyor diyenlerin oranının en fazla olduğu bölge yüzde 32 ile Güney Doğu Anadolu. 
 
Eğitim verilmesi gerektiğini düşünenlerin en fazla olduğu bölgeler ise yüzde 93 ile Ege ve yüzde 88 ile İç Anadolu Bölgesi. Karadeniz bölgesinde ise yaklaşık her 2 kişiden 1’i (yüzde 47) çocuklara bu konuda eğitim verilip verilmemesi konusunda fikri olmadığını belirtmiş.