Toplu ödeme yapılarak emekli olunabilir mi?

07 Mayıs 2019 Salı - 11:45 | Son Güncelleme : 07 05 2019 - 11:45

Emeklilik herkesin hayali. Ancak bunun için prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi bazı kriterlerin tamamlanmış olması gerekiyor. Belli dönemlerde bazı sebeplerle çalışamamış olanlar ise eksik günlerini tamamlamak için ne yapabileceklerini merak ediyor. Peki bu günler için toplu ödeme yapılarak emekli olmak mümkün müdür?


 

Çalışanların hayali emeklilik hakkına bir an önce sahip olabilmek. Bunun için gerekli şartları tamamlayanlar emekli olurken eksik günleri olanlar ise bunları nasıl tamamlayabileceklerini merak ediyor. Toplu ödeme ise bu yollardan biri olarak dikkat çekiyor.  

Yasaya göre çalışılmayan belli dönemler için toplu ödeme yapmak mümkün. Bu sayede yıllarca çalışıp gün sayısını doldurmayı beklemeden de emekli olmak mümkün.
 
KİMLER ERKEN EMEKLİLİK İÇİN TOPLU ÖDEME YAPABİLİR?
 
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.
 
1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.
 
2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
 
3) Emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabiliyor.
 
4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
 
5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor.
Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor.
 
6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
 
7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.
 
8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.
 
9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.
 
10) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanmaları mümkün.
Böylece part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.
 
11) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır.
 
12) Yurtdışında çalışanlar bu süreleri, yurtdışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyor.